Mathew 21:3

Mathew 21:3 BCND

Ac os dywed rhywun rywbeth wrthych, dywedwch, ‘Y mae ar y Meistr eu hangen’; a bydd yn eu rhoi ar unwaith.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch