Mathew 21:26

Mathew 21:26 BCND

Ond os dywedwn, ‘O'r byd daearol’, y mae arnom ofn y dyrfa, oherwydd y mae pawb yn dal fod Ioan yn broffwyd.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch