Mathew 21:1

Mathew 21:1 BCND

Pan ddaethant yn agos i Jerwsalem a chyrraedd Bethffage a Mynydd yr Olewydd, anfonodd Iesu ddau ddisgybl
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch