Mathew 20:5

Mathew 20:5 BCND

ac aethant yno. Yna fe aeth allan eto tua chanol dydd, a thua thri o'r gloch y prynhawn, a gwneud fel o'r blaen.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch