Mathew 20:4

Mathew 20:4 BCND

Dywedodd wrthynt hwythau, ‘Ewch chwi hefyd i'r winllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn deg’
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch