Mathew 20:31

Mathew 20:31 BCND

Ceryddodd y dyrfa hwy a dweud wrthynt am dewi, ond gweiddi'n fwy byth a wnaethant, “Syr, trugarha wrthym, Fab Dafydd.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch