Mathew 19:9

Mathew 19:9 BCND

Rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, ond am anffyddlondeb, ac yn priodi un arall, y mae'n godinebu.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch