Mathew 19:24

Mathew 19:24 BCND

Rwy'n dweud wrthych eto, y mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch