Mathew 19:10

Mathew 19:10 BCND

Dywedodd ei ddisgyblion wrtho, “Os dyma'r sefyllfa rhwng dyn a'i wraig, y mae'n well peidio â phriodi.”
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch