Colosiaid 3:23

Colosiaid 3:23 BCND

Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â'ch holl galon, fel i'r Arglwydd, ac nid i neb arall.
BCND: Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004
Rhannwch