Logo YouVersion
Eicon Chwilio

Matthew 1

1
Pen. j.
¶ Iachae Christ, ys ef yw, y Messiach a addawsit ir tadae, yr hwn a gahat o r Ysprytglan, ac a aned o Vair vorwyn, a hi wedy hi dyweddio ac Ioseph. Yr Angel yn boddlony meddwl Ioseph. Paam y gelwir ef Iesu, a phaam Emmanuel.
Y sul yn ol die natalic Christ.
1LLyver #1:1 * iachaecenedleth Iesu Christ vap Dauid, vap Abrahā, 2#1:2 * i Abrahā ganet Isaac: i Isaac bu Iacob, &c.Abraham a #1:2 enillodd, a gavasgenetlodd Isaac. Ac Isaac a genetlodd Iacob. Ac Iacob a genetloedd Iudas, a ei vroder. 3Ac Iudas a genetloedd Phares, a’ Zara o Thamar. A’ Phares a genetlawdd Esrom. Ac Esrom a genetlawð Aram. 4Ac Aram a genetloð Aminadab. Ac Aminadab a genetloð Naasson. A’ Naasson a genetlawdd Salmō. 5A’ Salmō a genetloð Booz o Rachab. A’ Booz a genetlawdd Obed o Ruth. Ac Obed a genetlawdd Iesse. 6Ac Iesse a genetlawdd Dauid Vrenhin. A’ Dauid Vrenhin a genetlawdd #1:6 * SelefSolomon o hon oedd vvreic Urias. 7A’ Solomon a genetlawdd Roboam. A’ Roboam a genetlodd Abia. Ac Abia a genetloedd Asa. 8Ac Asa a genetlawdd Iosaphat. Ac Iosaphat a genetlawdd Ioram. Ac Ioram a genetlawdd Ozias. 9Ac Ozias a genetlawdd Ioatham. Ac Ioatham a genetlawdd Achaz. Ac Achaz a genetlawdd Ezecias. 10Ac Ezecias a genetlawdd Manasses. A’ Manasses a genetlawdd Amon. Ac Amon a genetlawdd Iosias. 11Ac Iosias a genetlawdd Iacim. Ac Iacim a genetlawdd Iechonias, a’ ei vroder yn‐cylch amser ei #1:11 * erchywynedigaeth, caethiwed, dugiat, symud.traigl i Vabylon. 12Ac yn ol ei treiglo hwy i Vabylon, Iechonias a genetloedd Salathiel. A’ Salathiel a genetlawdd Zorababel. 13A’ Zorobabel a genetlawdd Abiud. Ac Abiud a genetlawdd Eliacim. Ac Eliacim a genetlawdd Azor. 14Ac Azor a genetlawdd Sadoc. A’ Sadoc a genetloedd Achim. Ac Achim a genetlawdd Eliud. 15Ac Eliud a genetlawdd Eleazar. Ac Eleazar a genetlawdd Matthan. A’ Matthan a genetlawdd #1:15 * IacoIacob. 16Ac Iacob a genetlawdd Ioseph, gwr Mair, o’r hon y ganet Iesu yr hwn a elwir Christ. 17A’r oll #1:17 * oesoeddgenedlaethae o Abraham i Ddauid, pedair Cenedlaeth ar ddec: ac o Dauid yd y treigl ir Babilon, pedair #1:17 oes, tocenedlaeth ar ddec: ac o’r treigl i Vabylon #1:17 * iyd Christ, pedair cenedlaeth ar ddec.
18¶ A’ genedigaeth Iesu Christ oedd val hyn, wedy dyweddio Mair ei vam ac Ioseph, cyn na ei dyvot wy ynghyt, hi a gahat yn veichioc o’r Yspryt glan. 19Ac Ioseph y gwr hi can ei vot yn gyfion, ac nad ewyllysei y #1:19 * hortioenllibio hi, a amcanodd y rhoi hi ymaith #1:19 * dan llaw, eb wybotyn ddirgel. 20A’ thra ytoedd ef yn bwriady hynn, #1:20 welenycha, Angel yr Arglwydd yn ymddangos iddaw trwy #1:20 * gwsc, breuddwythun, gā ddywedyt, Ioseph vap Dauid, nac ofna gymeryt Mair yn wreic y‐ty: can ys yr hyn a genetlwyt ynthei, ys ydd or yspryt glan. 21A’ hi a #1:21 escor arddwc vap, a’ thi elwy ei Enw ef Iesu: can ys ef a #1:21 * gaidwiachaa ei bopul o ddywrth ei pechatae. 22A’ hyn oll a wnaethpwyt er cyflawny, yr hyn addywetpwyt gan yr Arglwydd twy’r Propwyt, can ddywedyt, 23#1:23 * Wele, synnaNycha, #1:23 Riain, lleian, gwyrymorwyn a vydd veichioc, ac a ddwc vap, a’ hwy alwant y enw ef Emmanuel, yr hwn a’s #1:23 * dehongliresponir, a arwyddocaa, Duw gyd a ni. 24Ac Ioseph, pan #1:24 ddeffroes o gwscuddihunodd o hun, a wnaeth megis y gorchymynesei Angel yr Arglwydd yddaw: ac a gymerawdd ei wreic. 25Ac nyd adnabu, ef yhi, yd pan escorawdd hi ar hei map #1:25 * cyntaf anetcyn-enit ac ef alwodd y enw ef IESV.

Dewis Presennol:

Matthew 1: SBY1567

Uwcholeuo

Rhanna

Copi

None

Eisiau i'th uchafbwyntiau gael eu cadw ar draws dy holl ddyfeisiau? Cofrestra neu mewngofnoda

Mae YouVersion yn defnyddio cwcis i bersonoli'ch profiad. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rwyt yn derbyn ein defnydd o gwcis fel y disgrifir yn ein Polisi Preifatrwydd