Výprava

Ztišení

Jsme na výpravě. Představ si, že jsi na delším výletem s batohem s někým, s kým jsi se domluvil, že se můžete bavit o čemkoliv, pokud nikdo nebude klást žádné otázky. Povídej, co hrdlo ráčí, ale neptej se. Ani základní: "Jak se daří?" nebo "Máš hlad?" Výměna názorů by byla na chvíli v pohodě, ale dříve či později, byste už spolu nemluvili. Jenom byste se navzájem poslouchali. To není dialog. To je proslov. A po několika proslovech, dokonce i ten nejlepší posluchač, přestane naslouchat.Jestli nás rutina neukolébala do náměsíčnosti, pak by chození s Bohem, měla být výprava. Výprava není výpravou bez otázek. Není nic zajímavějšího než vzájemné otázky ve vztahu s Bohem. Pro začátek On neodpovídá nahlas, ani nenapíše odpověď na oblohu, jak bychom si přáli, když mu položíme otázku. Nicméně On napsal na svitek více odpovědí než kolik jsme schopni vstřebat během celého života. Vytvořili jsme pět božích otázek, které nás vybízejí k odpovědi, mají potenciál znovu zaměřit a zažehnout tvoje chození s Bohem, které vybočilo ze směru, zaseklo se ve slepé uličce nebo ztratilo šťávu nebo náš zájem. Začni se dnes učit nazpaměť tyto otázky. Vyryj si je do mysli tak silně, že je dokážeš říct, když tě někdo v noci probudí. První dvě se ptá Bůh Otec a ty další tři se ptá Ježíš, Syn. Některé z nich jsou zkrácené pro lepší zapamatování."KDE jsi?" (Genesis 3:9)"KDO ti to řekl?" (Genesis 3:11)"CO hledáš?" (Jan 1:38)"PROČ se bojíš?" (Matouš 8:26)"ČÍM spíše...?" (Lukáš 11:13)*Přestože najdeš množství dalších otázek na tvojí cestě vpřed, odpovědí na těchto pět vybuduje základy, ke kterým se budeš moci vracet a rozjímat nad nimi.Během následujících dní se budeme zabývat těmito otázkami. Jde o toto.Účinek této pouti nezvýší tvoji upřímnost. Dostaneš se jen tak hluboko nakolik budeš upřímný. Nic není zakázáno, kromě nečestnosti.Zlomí to kotníky tvé chůze s Bohem.*CSB, KJV, NASB a překlad The Message ukončují verš z Lukáše 11:13 otazníkem, zatímco ESV, NIV a NKJV používají vykřičník pro důraz.