Výprava

Výprava

7 dní

V tomto sedmidenním plánu čtení Bible Bethy Moore používá otázky z Písma k tomu, aby tě přivedla k intimnímu vztahu s Tím, který tě zná nejlépe. To pokřivené interpunkční znaménko na konci věty vyjadřuje zvědavost, zájem a možná pochybování. Otázka je pozváním k otevřenosti, zranitelnosti a intimitě. Bible se nestydí takto pozývat. Znovu a znovu vidíme Boží lid, kladoucí otázky svému Stvořiteli. Stejně tak vidíme Boha vesmíru klást otázky Jeho stvoření. Tento plán čtení je výzvou přijmout pozvání.  Nauč se hloubat ve Slově, odpovídat na otázky kladené Bohem a přinášet před Něj své otázky. Kéž by to pokřivéné interpunkční znaménko bylo znamením, které ti ukáže cestu k bližšímu vztahu s Otcem.

Vydavatel

Chtěli bychom poděkovat Beth Mooreové a LifeWay Women za poskytnutí tohoto plánu čtení Bible. Pro více informací prosím navštivte: http://www.lifeway.com/thequest

O vydavateli

Více než 100000 dokončení