Naděje

Den 1 z 3 • Dnešní čtení

Ztišení
  • Už jsi si všiml, že chválit Boha tě naplňuje nadějí? Naděje a chvála jdou spolu ruku v ruce. Právě teď, pochval Boha za cokoli. Máš-li nedostatek naděje, budeš jí mít víc! Naděje je volba. Neustále vol naději namísto beznaděje. Nelze být současně plný naděje i beznaděje. Je to tvá volba. Bůh je hodný tvé důvěry. Bůh je DOBRÝ.  Žalm 71:14
  • Všechny tvoje touhy mohou být naplněny Bohem. Když jsi v depresi, ptej se sám sebe "Doufám snad ještě v něco jiného než jen v Boha?" Nic co je viditelné, nám neposkytne skutečnou naději. Skládáš-li svou naději v lidi, nebo věci, nebo události, budeš se cítit nemocen. Čekání je těžké, a nic tě neuspokojí, a když ano, tak jen na chvíli. Všechny tvé touhy mohou být naplněny Bohem! 
    Př 13:12
  • Nepřítel - Satan - ti bude šeptat do ucha: "Nikdo mi nerozumí jak beznadějně se cítím." To je LEŽ. Jestli tomu uvěříš, oddáváš se sebelítosti a škodíš si sám sobě. Ty ale NEJSI sám. Myslíš si, že ti Bůh nerozumí? Možná je unavený tvým stálým opakováním, že máš zlomené srdce? Nikdy tomu nevěř. On tě HLUBOCE miluje. On ti dá sílu jít dál. Dokonce tě posílí! 
    Iz 40:28-29
  • Člověk říká: "Některé věci vypadají Bohem nesplnitelné." No, to je trochu krátkozraké snad, ne? Přesto jsme obětí této lži. Musíme si stále připomínat a prohlašovat "Žádný Boží úmysl nebude zastaven". Stvořitel vesmíru nemůže být poražen. On ví nejlíp! Tento druh víry dává naději! 
    Job 42:2

Výše uvedené verše z Písma jsou v naší mobilní aplikaci a programu pro MAC a Windows na MemLok Více MemLok plánů