Skutky pokání

Skutky pokání

5 dní

Pokání je jedno z klíčových jednání, které všichni děláme při snaze poznat Krista jako našeho osobního spasitele. Pokání je naše jednání a odpuštění je reakcí Boha na nás z Jeho dokonalé lásky k nám. V průběhu čtení tohoto pětidenního plánu čtení obdržíte den co den verš z Bible a krátké zamyšlení připravené k tomu, aby vám pomohlo porozumět důležitosti pokání při naší cestě s Kristem.

Vydavatel

Chtěli bychom poděkovat Life.Church za zprostředkování tohoto plánu. Pro další informace prosím navštivte stránku: www.life.church 

O vydavateli

Více než 750000 dokončení