Naděje

Naděje

3 dny

NADĚJE: podívejme se na některé biblické verše. Bůh si přeje, abys byl v klidu, nebojácný, plný víry, naděje a lásky, že? Nechtěl by tě úzkostného a plného zloby. Naděje: Písmo Svaté tě učí, jak více odpouštět. Moudrost pochází z rozjímání nad Božím Slovem.

Vydavatel

Chceme vyjádřit poděkování MemLok, systému pro učení veršů, který poskytl strukturu toho plánu čtění. Pro více informací o systému MemLok navštivte stránky http://www.MemLok.com

O vydavateli

Více než 750000 dokončení