Bezúhonný život

Den 4 z 4 • Dnešní čtení

Ztišení
"Je to volba"Bezúhonnost není definována prohlášením jak jsem upřímný. Je definována rozhodnutími, která děláme. Pokud jde o bezúhonnost, naše slova musí odpovídat našim skutkům. Nemůžeme pouze říkat, že jsme ryzí. Musíme se pro ni rozhodnout.Co se mě týče, nejtěžší otázka bezúhonnosti je ohledně peněz. Mám strach, co přinese budoucnost. Tento strach v průběhu mého života vedl ke kompromisům v mé čestnosti. Bylo mi řečeno, že nemohu vrátit zhola nový pár bot, protože jsem neměl originální krabici. A tak... jsem vzal krabici z regálu a odevzdal jsem boty s jinou krabicí, i když jsem věděl, že mi bude vráceno víc peněz, než jsem zaplatil. Mohl jsem to ospravedlnit? Určitě. Udělal jsem to? Ano. Přiznat si to nyní bolí. Ale nakonec jsem stejně zvolil podvod a krádež.Čestnost je náročná volba, protože po nás požaduje, vzdát se našich sobeckých zájmů. Ztratíme příležitost dostat to, co chceme, kdy chceme, a jak to chceme. Zapření našich tužeb není lehké, pohodlné a není to sranda. A proto je rozhodnutí pro čestnost tak těžké.Toto jsou tři věci, které pomáhají, když děláme rozhodnutí ohledně čestnosti. Za prvé, rozhodni se zamyslet se nad faktem, že cokoliv získáme v momentu, trvá pouze moment. Boží pravda trvá celý život. Za druhé, zamysli se nad následky. Následky vrácení těch bot byly mnohem větší než ztráta tisíce korun. Za třetí, rozhodni se ponořit se do Božího Slova. Skrze zakořenění svého srdce hluboko do Jeho pravdy budeme schopni žít podle bezúhonnosti toho, co Slovo říká.Čestnost znamená rozhodnout se pro to, co Bůh říká, že je správné, i když se nikdo nedívá. A i přestože taková rozhodnutí nejsou jednoduchá. Bůh nás nenutí do bezúhonnosti, ale když ji porozumíme, nemusíme být do ní nuceni. Rozhodneme se pro ni, protože znamená životní styl, který daruje život. Nebudeš litovat rozhodnutí pro čestnost!