Bezúhonný život

Den 3 z 4 • Dnešní čtení

Ztišení
"Ohrožení naší bezúhonnosti"Pokud si vybereme cokoliv jiného než Boží pravdu, ohrožuje to naši bezúhonnost. Nezáleží na tom, jak velký kompromis uděláme, vždy to zraní naše bezúhonné srdce. Problémem je, že kompromisy vedou k ospravedlňování a ospravedlňování ke zmatku. Co dříve bylo černé a bílé splývá v šedou a snažíme sami sebe přesvědčit, že nás Boží pravda nemusí vést za každé situace.V největším ohrožení jsou naše ústa. Slovy překrucujeme pravdu, pomlouváme, lžeme, a přespříliš slibujeme. A pak se začneme ospravedlňovat. Nevinná lež přece není lež ne? A navíc je to lepší než ranit něčí city. Vždyť o nic nejde, nikomu to neublíží. Černá a bílá splývají v šedou.Také můžeme činit kompromisy v našem jednání. Vezmeme si něco malého bez dovolení, nezaplatíme za oběd, nebo si přivlastníme zásluhy za něco, co jsme neudělali. A pak se začneme ospravedlňovat. Minule jsme nedostali tolik uznání, kolik jsme si zasloužili, takže... o nic nejde. Nevšimnou si, když zmizí jen jeden, můžou si to dovolit. Černá a bílá splývá v šedou.S každou výmluvou, kompromisem a ospravedlněním je Boží pravda pokroucena a mění se její pozice v našem životě. Bůh se dívá na naše srdce, ne na velikost našeho kompromisu. Neexistují žádné šedé zóny Jeho pravdy, ta je černá a bílá.Kompromis může v danou chvíli vypadat jako jednodušší řešení, ale Boží pravda přináší život. Když jsou naše slova a činy ve shodě s tím, v co věříme, nebo čemu říkáme, že věříme, strávíme méně času a energie zpochybňováním našich rozhodnutí a obáváním se toho, aby ostatní nezjistili pravdu. Kompromis a ospravedlňování zastiňují pravdu Božího záměru pro náš život. Zvol si pravdu, i když se ti to nehodí a je to těžké.