Bezúhonný život

Den 1 z 4 • Dnešní čtení

Ztišení
"Co je to bezúhonnost"Je těžké definovat bezúhonnost. Ve slovníku je definována jako "držení se morálních a etických zásad". V každodenním životě je bezúhonnost definována jako upřímnost a důvěryhodnost. Pokud bezúhonnost založíme na těchto dvou definicích, nakonec budeme žít naše životy založeny na morální pravdě našich rozhodnutí a doufat, že ostatní nás uvidí jako důvěryhodné a dobré. Obě tyto definice jsou správné, ale zároveň neúplné. Bezúhonnost je totiž mnohem víc.Opravdová bezúhonnost je v podstatě toto: žít a mluvit na základě toho, co Bůh říká, že je správné. Bezúhonnost znamená postavit naše slova a činy na Jeho principech a pravdě. Proč je založena na Božích principech? On je tvůrce všeho, co je dobré a pravdivé. Když žijeme naše životy a prohlašujeme, že Bůh je náš stvořitel, musíme taky pochopit, že On nás stvořil k tomu, abychom žili podle Jeho pravdy.On nás stvořil, abychom od něj přijali naše morální a etické zásady. Jakékoli jiné místo, kde bychom našli naše hodnoty a pravdy je člověkem vytvořené a tím pádem to není pravá bezúhonnost. Jediná věc, která nás může dovést k životu v bezúhonnosti je Jeho pravda. Takže žít bezúhonně, znamená říct ano tomu, co Bůh říká, že je správné a dobré, nehledě na následky.Bezúhonnost je mnohem vzácnější než bohatství a mnohem důležitější než naše pohodlí. Rozpoznání a víra, že Boží slovo je to jediné, čím hodnotíme a rozvíjíme naše základní hodnoty, je prvním krokem k budování bezúhonnosti. Rozhodni se, že dnes začneš otevírat své srdce, abys věděl, co je bezúhonnost a odkud pochází.