Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Naděje: biblické studiumUkázka

Hope: A Study in Scripture

DEN 1 z 12

VÍRA. NADĚJE. LÁSKA.

Podle Annie Harley

“Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.”—1 Korintským 13:13 (B21)

Víra, naděje a láska jsou tři definující charakteristické znaky Kristových následovníků. 1 Korintským 13:13 vysvětluje, že i když se všechno ostatní vytratí, víra, naděje a láska zůstává. Kazatel David Guzik říká: "Tři největší věci, o které křesťan usiluje, nejsou "zázraky, moc ani dary." Je to víra, naděje a láska." V celé Bibli se tyto tři rysy vyskytují spolu (Galatským 5:5–6; Koloským 1:4-5; 1 Tesalonickým 1:3, 5:8; 2 Timoteovi 1:12–13; 1 Petrova 1:21–22).

"Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.” (Židům 11:1). Biblicky řečeno, víra a naděje jsou neoddělitelné. Nemůžeš mít víru bez naděje na záchranu, a je vyloučené mít naději bez víry. Láska je popisována jako největší, protože Bůh z lásky ke světu poslal svého vlastního Syna Ježíše, aby umřel a vstal z mrtvých, čímž přemohl hřích, takže můžeme prožívat život víry a naděje. Láska je Boží vlastnost. (1 Jan 4:8). 

U víry a lásky nám věřícím připadá zřejmé, že o ně usilujeme. Nicméně naději můžeme často vnímat jako nepostižitelný pojem. Můžeme z toho mít matoucí pocit. Něco jako kdybychom si zkřížily prsty a doufaly v to nejlepší. A přesně tak se mnozí lidé na naději dívají. Často klademe rovnítko mezi naději a přání, o němž nevíme, jak dopadne. Myšlenky jako: Doufám, že zítra nebude pršet nebo Doufám, že kamarádovi doktor nesdělí špatné zprávy o jeho zdravotním stavu.  

To ale není biblický význam slova. Myšlenka za slovem, které v Novém zákoně překládáme jako naději, spočívá v tom, že funguje jako kotva duše. Není to žádné přání, ale očekávání s důvěrou. Je to radostná jistota! Naděje Kristových následovníků je mít důvěru, že Bůh je to, co o sobě říká, což dává vzniknout očekávání, že také udělá to, co říká. Ta důvěra stojí na Božím charakteru. Když se v Božím slově dozvíme, kdo je Bůh, jsme schopné očekávat, že jeho sliby platí. 

Biblická naděje má vždycky svoje kořeny v budoucnosti. A v celé Bibli naděje ukazuje k tomu, co přichází. Poskytuje perspektivu dohlédnout za současnou chvíli. Ať dnes procházíš čímkoli, může tě povzbudit, že můžeš doufat a očekávat s důvěrou.

V příštích dvanácti dnech budeme očekávat s důvěrou. Když si budeš číst zamyšlení pro každý den, modlíme se, aby tě "tedy Bůh naděje naplnil veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby tvoje naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.” (Římanům 15:13).”

Zastav se a promysli: Kde já potřebuji naději?

Cvičení: Do deníku si zapiš, ve které oblasti života potřebuješ naději. 

Modlitba: Popros Boha, aby ti poskytl očekávání s důvěrou v to, kdo on je a co slíbil. 

Den 2

O tomto plánu

Hope: A Study in Scripture

V1 Korintským 13:13 čteme: “Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.” Víra, naděje a láska, tyto tři rysy definují charakteristické vlastnosti Kristových následovníků. V ce...

More

Děkujeme Calvary Chapel Ft. Lauderdale za poskytnutí tohoto plánu. Pro víc informací můžete navštívit: http://CalvaryFTL.org

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů