ZABÍJENÍ DRAKŮ

Den 1 z 5 • Dnešní čtení

Ztišení

Co je vaším drakem?


Každý bojuje v jisté fázi života s nějakým drakem. Někdy se střetneme s proradným démonským duchem, který páchá velké zlo a má na svědomí milióny životů. Potraty, rasismus, zvrácenost, korupce, terorismus – to je výčet několika draků, s nimiž bojuje moje generace.


Ve skutečnosti ale většina draků, jimž čelíme, není tím typem, který existuje mimo nás. Většina z nich se nachází v našich srdcích a myslích – jsou tam inkubováni, živeni a rostou v nich. Žádostivost, pýcha, chamtivost, sobectví ve všech jeho podobách, nenávist, nezodpovědnost, nedostatek sebekázně – právě takoví draci nás obvykle ničí. A právě z těchto „malých“ vnitřních draků pak vyrostou ti velcí, vnější, o kterých jsem se zmiňoval dříve.


Naše malé bitvy jsou součástí mnohem větší války. Porozumění širšímu obrazu a našemu místu v Boží kosmické strategii nám pomůže brát naše osobní úkoly vážněji. Potřebujeme zároveň rozumět tomu, o co jde našemu nepříteli a čeho se snaží docílit. Pomůže nám to pohotově odhalovat jeho zbraně a s moudrostí se mu vzpírat. Modlím se, aby vás tato zamyšlení vystrojila k tomu, abyste zabili každého draka, na kterého v životě narazíte – nejen ve světě, ale i ve vašem životě.