Církev se začíná organizovat

Den 1 z 3 • Dnešní čtení

Ztišení

Každé hnutí časem potřebuje organizační strukturu. Například z epištoly Titovy můžeme pozorovat, že uvnitř sborů prvních křesťanů vzniká určitá hierarchie.


Včele sborů jsou ustanoveni starší (biskupové) a na ty jsou kladeny speciální osobnostní požadavky. Epištolu napsal Pavel svému mladšímu spolupracovníku a kazateli, kterému dává rady, jak vést místní církev.