Ira

3 dies

La ira ens pot arribar a qualsevol de nosaltres. La teva reacció a la ira es basa en la confiança en Déu i en meditar en la Seva Paraula. Tingués present també el pla de lectura "Confiança" mentre llegeixis "Ira". Els següents versets, quan els hagis memoritzat, et poden ajudar a respondre adequadament a la ira. Deixa que la teva vida sigui transformada memoritant l'Escriptura! Per un sistema entenedor de memorització de l'Escriptura, visiteu www.MemLok.com

Editor

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 750000 vegades