Perdó

4 Dies

El perdó és una part fonamental de la fe cristiana. I la teva capacitat de perdonar es construeix a través dels encontres amb Déu i la meditació en la Seva Paraula. Els següents versets, si els memoritzes, poden ajudar-te a ser més perdonador cada dia. Deixa que la teva vida sigui transformada a través de la memorització de l'Escriptura! Visita http://www.MemLok.com per consultar un sistema exhaustiu de memorització de l'Escriptura.

Editor

Voldríem agraïr MemLok, el sistema de memorització de la Bíblia, per proveïr l'estructura per aquest pla. Per més informació sobre MemLok, visita: http://www.MemLok.com

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 750000 vegades