Confiança

4 dies

Que tinguis la certesa que Déu et perdona és el desig de Déu! La teva confiança creix a mida que busques Déu i medites en la seva Paraula. Els següents versets, quan els hagis memoritzat, et poden ajudar a respondre adequadament a la ira. Deixa que la teva vida sigui transformada memoritant l'Escriptura! Per un sistema entenedor de memorització de l'Escriptura, visiteu http://www.MemLok.com

Editor

Voldríem agraïr MemLok, el sistema de memorització de la Bíblia, per proveïr l'estructura per aquest pla. Per més informació sobre MemLok, visita: http://www.MemLok.com

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 500000 vegades