Sofriment

4 dies

El sofriment és una part fonamental de la fe cristiana - 2 Timoteu 3:12. I respondre-hi piadosament és quelcom que es construeix a través dels encontres amb Déu i la meditació en la Seva Paraula. Els següents versets, si els memoritzes, poden animar-te a tenir una resposta piadosa al sofriment. Deixa que la teva vida sigui transformada a través de la memorització de l'Escriptura! Visita http://www.MemLok.com per consultar un sistema exhaustiu de memorització de l'Escriptura.

Editor

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 500000 vegades