Obediència

2 setmanes

Jesús mateix va dir que qualsevol que se l'estima obeïrà els Seus ensenyaments. Independentment del que ens costi personalment, la nostra obediència li importa a Déu. El pla de lectura de "Obediència" ens porta a través del que les Escriptures diuen sobre l'obediència: com podem mantenir una mentalitat íntegra, el paper de la gràcia, com obeir ens allibera i beneeix les nostres vides, i més.

Editor

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 500000 vegades