Pregària

3 Setmanes

Aprèn la millor manera de pregar, tant a través de les oracions dels fidels com a través de les paraules del mateix Jesús. Troba encoratjament per seguir portant les teves peticions a Déu cada dia, amb persistència i paciència. Explora exemples de pregàries buides i auto complaents i contrasta'ls amb les pregàries pures dels qui tenen cors nets. Prega constantment.

Editor

Sobre l'editor

Aquest pla ha estat completat més de 750000 vegades