YouVersion Logo
Search Icon

Matuš 1

1
Le Ježišoskro rodokmeňos
1O ľil pal o rodokmeňos le Ježišoskro Kristoskro, čhavo le Davidoskro, čhavo le Abrahamoskro.
2O Abraham sas dad le Izakoske,
o Izak sas dad le Jakoboske,
o Jakob sas dad le Judaske the leskre phralenge
3a o Juda sas dad le Pereciske the le Zerachoske, savenge sas daj e Tamar.
O Perec sas dad le Checronoske,
o Checron sas dad le Ramoske,
4o Ram sas dad le Aminadaboske,
o Aminadab sas dad le Nachšonoske,
o Nachšon sas dad le Salmonoske,
5o Salmon sas dad le Boaziske la Rachabatar
a o Boaz sas dad le Obedoske la Rutatar.
O Obed sas dad le Izajoske,
6o Izaj sas dad le kraľiske le Davidoske.
O David sas dad le Šalamunoske, savo uľiľa le Urijašiskra romňatar.
7O Šalamun sas dad le Rechabeamoske,
o Rechabeam sas dad le Abijoske,
o Abijah sas dad le Asaske,
8o Asa sas dad le Jošafatoske,
o Jošafat sas dad le Jehoramoske
a o Jehoram sas dad le Oziašoske.
9O Oziaš sas dad le Jotamoske,
o Jotam sas dad le Achazoske,
o Achaz sas dad le Chizkijoske,
10o Chizkijah sas dad le Menašeske,
o Menaše sas dad le Amonoske
a o Amon sas dad le Jozijašoske.
11O Jozijaš sas dad le Jekonijašiske the leskre phralenge akor, sar sas o nipi andral o Izrael zaile andro Babilon.
12Paloda, sar sas o Izraeliti zaile andro Babilon,
le Jekonijaš sas čhavo o Šealtiel
a o Šealtiel sas dad le Zerubabeloske.
13O Zerubabel sas dad le Abijudoske,
o Abijud sas dad le Eljakimoske,
o Eljakim sas dad le Azoriske,
14o Azor sas dad le Cadokoske,
o Cadok sas dad le Achimoske
a o Achim sas dad le Elijudoske.
15O Elijud sas dad le Eleazaroske,
o Eleazar sas dad le Matanoske,
o Matan sas dad le Jakoboske
16a o Jakob sas dad le Jozefoske, savo sas rom la Mariake, savake uľiľa o Ježiš, saves vičinen Kristus.
17Avke savore pokoleňja le Abrahamostar dži o David sas dešuštar (14); le Davidostar dži akor, sar sas o Izraeliti zaile andro Babilon, sas dešuštar pokoleňja; a akorestar dži o Kristus sas tiš dešuštar pokoleňja.
Sar uľiľa o Ježiš Kristus
18O Ježiš Kristus uľiľa kavke: Akor, sar sas leskri daj e Maria mangaďi le Jozefoha, sar mek leha na sas veraduňi, sikaďa pes, hoj hiňi khabňi le Svete Duchostar. 19Ale o Jozef, lakro rom, sas čačipnaskro manuš a vaš oda, hoj lake na kamelas te kerel ladž, kamľa la počoral te premukel.
20Sar pal oda gondoľinelas, sikaďa pes leske o aňjelos le Rajeskro andro suno a phenďa: „Jozef, čhavo le Davidoskro, ma dara tut te lel la Maria romňake, bo oda čhavoro, saves oj užarel, hin le Svete Duchostar. 21Uľola lake čhavoro a deha leske o nav Ježiš, bo ov zachraňinela peskre manušen andral lengre bini.“
22Kada savoro pes ačhiľa vašoda, hoj pes te naplňinel oda, so phenďa o Raj prekal o prorokos:
23Dikh, e pačivaľi džuvľi ačhela khabňi,
uľola lake čhavoro
a dena leske o nav Immanuel,
so hin prethodo: O Del amenca.
24Sar o Jozef ušťiľa andral o soviben, kerďa avke, sar leske oda phenďa o aňjelos le Devleskro, a iľa peske la Maria romňake. 25Ale le Jozef na sas la Mariaha ňič dži akor, medik lake na uľiľa o čhavoro. A ov leske diňa o nav Ježiš.

Currently Selected:

Matuš 1: RMC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy