Jaona 1:29,36

Jaona 1:36 MG1865

ary nijery an'i Jesosy nitsangantsangana izy ka nanao hoe: Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra!
MG1865: Malagasy Bible
Share

Jaona 1:29,36

Share