YouVersion Logo
Search Icon

Máté 1

1
Jézus Krisztus származása
(Lk 3,23–38)
1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. 3Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám. 4Rám fia volt Ammínádáb, Ammínádáb fia Nahsón, Nahsón fia Szalmón. 5Szalmón fia volt Ráhábtól Bóáz, Bóáz fia Ruthtól Óbéd, Óbéd fia Isai. 6Isai fia volt Dávid király.
Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. 7Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá. 8Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uzzijjá. 9Uzzijjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás. 10Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás. 11Jósiás fia pedig Jekonjá és testvérei, a babiloni fogságba vitel idején.
12A babiloni fogságba vitel után: Jekonjá fia volt Sealtíél, Sealtíél fia Zerubbábel. 13Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím, Eljákím fia pedig Azór. 14Azór fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd. 15Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób.
16Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
17Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.
Jézus Krisztus születése
18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, 25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Currently Selected:

Máté 1: RÚF

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy