Markus 3:1

Markus 3:1 NUB

En annan gång gick Jesus in i en synagoga, och där var en man som hade en förtvinad hand.
NUB: nuBibeln
Share