1 Petrusbrevet 5
NUB

1 Petrusbrevet 5

5
Råd till församlingsledare och ungdomar
1Nu en förmaning till er som är ledare i församlingen. Jag är ju själv församlingsledare och vittne till Kristus lidanden och ska också få dela Kristus härlighet som kommer att uppenbaras.
2Var herdar för Guds hjord som han har satt er att leda, och vaka över den, inte därför att ni måste utan därför att ni själva vill. Det är så Gud vill ha det. Gör det inte för egen vinning, utan därför att ni vill tjäna helhjärtat. 3Uppträd inte som härskare över dem som anförtrotts åt er, utan gå före med gott exempel för hjorden. 4Då ska ni, när den högsta herden uppenbarar sig, få en härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
5Ni som är unga, underordna er de äldre. Men för er alla gäller att klä er i ödmjukhet, för
”Gud står emot de stolta,
men de ödmjuka visar han nåd.”#5:5 Se Ords 3:34.
6Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när tiden är inne. 7Lämna alla bekymmer till honom, för han tar hand om er.
Var på er vakt
8Var nyktra och tänk klart. Djävulen, er fiende, stryker omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka. 9Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro. Kom ihåg att alla troende i världen får gå igenom samma lidanden.
10Gud har i all sin nåd kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus, och efter en kort tid som ni behöver lida ska han upprätta er och ge er kraft, stödja er och ge er fasthet. 11Hans är makten i all evighet, amen.
Slutord
12Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en pålitlig, troende bror som jag anser att han är. Jag ville med dessa korta rader förmana er och vittna om denna Guds sanna nåd, som ni alltid ska hålla fast vid.
13Församlingen i Babylon#5:13 Babylon var antagligen ett kodnamn för Rom Jfr Upp. 14-18., som är utvald som ni, hälsar till er. Markus, min son#5:13 Det grekiska uttrycket syftar förmodligen på min medhjälpare., hälsar också till er. 14Hälsa varandra med en kärlekskyss.#5:14 Se not till Rom 16:16.
Frid åt er alla som är i Kristus.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Learn More About nuBibeln