Битие 18
НП
18
Бог обещава на Авраам син
1Господ се яви на Авраам при свещената дъбрава Мамрѐ, когато той седеше при входа на шатрата си в обедната жега. 2#Евр. 13:2И като вдигна очи, видя трима мъже да стоят срещу него. Той се затече от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята 3и каза: „Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, не отминавай Своя роб. 4Ще донесат малко вода, ще умият нозете ви и ще си починете под това дърво. 5Аз пък ще донеса хляб, за да се подкрепите. После продължете пътя си, защото затова сте дошли при своя роб.“ Те отговориха: „Направи това, което казваш.“ 6Авраам влезе бързо в шатрата при Сарра и каза: „Бързо замеси три мери от най-доброто брашно и изпечи пити.“ 7След това той се затече при стадото, подбра едно младо и угоено теле и го даде на роба, който побърза да го сготви. 8Взе също масло и мляко, както и сготвеното теле, и ги сложи пред тях, а сам той стоеше при тях под дървото, докато те се хранеха. 9#Бит. 15:2-4; 17:15-21Тогава го попитаха: „Къде е жена ти Сарра?“ Той отговори: „Тук, в шатрата.“ 10#Рим. 9:9Господ каза: „След година Аз ще се върна при тебе и жена ти Сарра ще има син.“ А Сарра слушаше зад него при входа на шатрата. 11Авраам и Сарра бяха стари и в напреднала възраст, у Сарра беше престанало обичайното у жените. 12Затова Сарра се засмя в себе си и каза: „Аз ли ще имам тази утеха, след като остарях? А и господарят ми е вече стар.“
13А Господ каза на Авраам: „Защо Сарра се засмя и каза: „Нима наистина мога да родя, след като съм остаряла?“ 14#Лк. 1:37Има ли нещо невъзможно за Господ? Догодина на определеното време Аз ще се върна при тебе и Сарра ще има син.“ 15Но уплашена, Сарра се отрече и възрази: „Не съм се смяла.“ Той обаче ѝ каза: „Не, ти се засмя.“
Гибелта на Содом и Гомора
16След това тези мъже тръгнаха оттам и се отправиха към Содом#18:16 В Септуагинта е добавено: „и Гомора“.. Също и Авраам тръгна с тях, за да ги изпрати. 17Тогава Господ каза: „Няма да скрия от Авраам какво съм замислил да направя. 18Нали Авраам ще бъде родоначалник на велик и силен народ и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята? 19Затова Аз избрах него да наставлява своите синове и наследници да вървят по Господния път, да постъпват справедливо и по правда. Тогава Аз ще изпълня всичко, което съм обещал пред него.“
20И каза Господ: „Голямо е оплакването против жителите на Содом и Гомора, тежък е грехът им. 21Ще отида и ще разбера дали те постъпват точно така, каквото е оплакването против тях, което стига до Мене, или не. Ще проверя.“ 22Пътниците потеглиха оттам и отидоха в Содом. А Авраам още стоеше пред Господ. 23Тогава Авраам се приближи и каза: „Нима ще погубиш праведници заедно с нечестивия? 24Може би в този град има петдесет праведници – нима ще унищожиш това място и няма да го пощадиш заради петдесетте праведници в него? 25Не може това да стане – Ти да постъпиш така, че да погубиш праведници заедно с нечестивеца, така че праведникът да пострада еднакво с нечестивеца. Не може Ти така да постъпиш! Няма ли Съдията на цялата земя да постъпи справедливо?“
26Господ отговори: „Ако намеря в Содом петдесет праведници, заради тях ще пощадя цялото това място.“ 27Тогава Авраам продължи: „Ето осмелих се да говоря на Господ аз, който съм прах и пепел. 28Може би до петдесетте праведници да не достигнат пет – нима заради петте Ти ще унищожиш целия град?“ Господ отговори: „Няма да го унищожа, ако намеря там четиридесет и пет праведници.“ 29Но Авраам продължаваше да го увещава: „Може би ще се намерят там четиридесет?“ В отговор Той каза: „Няма да направя това дори и заради четиридесет.“ 30Авраам продължи: „Да не се прогневи Господ за това, което ще кажа – може би ще се намерят там тридесет праведници?“ Той отговори: „Няма да направя това, ако се намерят там тридесет.“ 31Авраам пак каза: „Ето осмелих се да говоря на Господ – може би ще се намерят там двадесет праведници?“ Той отговори: „Няма да унищожа и заради двадесет праведници.“ 32Авраам отново каза: „Да не се разгневи Господ за това, което ще кажа още веднъж – може би там ще се намерят десет праведници?“ Той отговори: „Няма да го унищожа и заради десет праведници.“ 33След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Авраам се върна у дома си.