Битие 17
НП
17
Обрязването на Аврам и дома му
1Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ му се яви и му рече: „Аз съм Всемогъщият Бог. Живей пред Мене и бъди непорочен. 2Сега Аз сключвам Своя завет с тебе и ти ще придобиеш многобройно потомство.“
3Тогава Аврам падна по лице, а Бог продължи да говори с него: 4„Ето Моя завет с тебе: ти ще станеш баща на много народи. 5#Неем. 9:7; Рим. 4:17Няма вече да се наричаш Аврам, а името ти ще бъде Авраам, защото ще те направя баща на много народи. 6Ще направя твоя род многоброен, от тебе ще произлязат народи и царе ще бъдат твои потомци. 7#Съд. 2:1; Лк. 1:55Сключвам Своя завет с тебе и с твоите потомци – вечен завет, от род в род. Аз ще бъда Бог за тебе и за твоите потомци след тебе. 8#Бит. 12:7; 13:15; 15:18; 26:3; 35:12; Изх. 32:13; Лев. 26:42; Деян. 7:5На тебе и на твоите потомци след тебе ще дам земята, в която си пришелец, цялата ханаанска земя, за вечно владение; и ще бъда за тях Бог.“
9Бог каза още на Авраам: „Но ти си длъжен да спазваш Моя завет – ти и твоите потомци след тебе, от род в род. 10#Деян. 7:8; Рим. 4:11Аз сключих с вас завет и нека твоите потомци го спазват: всички мъже сред вас да бъдат обрязани. 11Обрязвайте краекожието си; това ще бъде знак на завета, сключен между Мене и вас. 12#Бит. 21:4; Лев. 12:3Всяко новородено дете от мъжки пол сред вас трябва да бъде обрязано на осмия ден след раждането си – нека това бъде от род в род. Този, който е роден в твоя дом, както и онзи, който е купен с пари от някой чужденец, който не е от твоя род – също трябва да бъдат обрязани. 13Непременно да бъдат обрязани и роденият в дома ти, както и купеният с твоите пари. И така Моят завет ще бъде запечатан върху тялото ви като вечен завет. 14А този от мъжки пол, чието краекожие не е обрязано, да бъде отстранен от своя народ затова, че е нарушил Моя завет.“
15Бог каза още на Авраам: „Жена си Сара не наричай Сара#17:15 От евр. моя княгиня, господарка., но името ѝ да бъде Сарра#17:15 От евр. княгиня, господарка на много народи.. 16Аз ще я благословя и ще ти дам син от нея. Ще я благословя, цели народи ще произлязат от нея и царе ще бъдат нейни потомци.“ 17#Бит. 18:9-15Авраам падна по лице, засмя се и каза в себе си: „Ще се роди ли син от стогодишен старец? Сарра ли ще роди на деветдесет години?“ 18Затова Авраам каза на Бога: „О, дано поне Измаил бъде жив пред Тебе!“
19А Бог отговори: „Тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син и ще го наречеш с името Исаак. Аз ще сключа с него и потомците му Своя завет – завет вечен. 20И за Измаил те послушах: ето Аз ще го благословя, ще го направя плодовит и ще му дарувам множество потомци – дванадесет племенни вождове ще произлязат от него. И той ще стане прародител на велик народ. 21#Бит. 18:14Но Своя завет Аз ще сключа с Исаак, когото Сарра ще ти роди догодина по това време.“ 22След като Бог спря да говори на Авраам, Той се въздигна към небето.
23Още същия ден Авраам взе сина си Измаил, както и всички мъже, родени в дома му, заедно с всички купени с пари роби – всички мъже в дома му, и обряза краекожието на плътта им, както му заповяда Бог. 24Авраам беше на деветдесет и девет години, когато беше обрязано краекожието на плътта му. 25А синът му Измаил беше на тринадесет години, когато му беше обрязано краекожието. 26В един и същи ден бяха обрязани Авраам и синът му Измаил, 27а заедно с него бяха обрязани всички от мъжки пол в дома му – както родените в дома, така и робите, купени с пари от чужденци.