Daniel 1:9

APSD
Ang Pulong sa Dios

9Pagbuot sa Dios nga malooy ug mohatag ug pabor si Ashpenaz kang Daniel.