1 Corinto 1:9

CCB
Ang Pulong sa Dios

9Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo sa pagpakighiusa sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo.