Taisbeanadh 19
BEDELL
19
Caibidil XIX
Caithreim ainglidhe arson cheirte Dé, a ndíoghla fola a náomh ar a luchd sáruigthe.
1Agus a ndiáigh na neítheannsa dó chúala mé gúth árd buidhne móire ar neamh, ag rádh Alleluía; Slánughadh, agus glóir, agus onóir, agus cúmhachda, don Tíghearna ar Ndíane: 2Oír is fírinneach cómhthrom a bhreathasan: óir do dhamnuigh sé an meirrdreach mhór, do thruáill an talamh ré na sdríopachas, agus do dhíoghail se fuil a shearbhfhoghantuigheadh do dóirteadh ar á láimh. 3Agus a dubhradar an dara huáir, Alleluía. Agus do éiridh a deatach súas go sáoghal na sáoghal. 4Agus do léigeadar an cearthar ar fhichíd seanóir, agus na ceithre beathuigh íad féin síos agus tugadar onóir do Dhía do bhí na shuídhe sa gcathaóir, ag radh, Amén; Alleluía. 5Agus táinic gúth amách ón gcathaóir, ag rádh, Moluidh ar Ndía, a uile shearbhfhoghantuigheadha, agus a luchd air a bhfuil a fhaitcheas, eidir bheag agus mhór. 6Agus do chúala mé amhuil gúth budhne móire, agus amhuil fuáím uisgeadh iomdha, agus amhuil fúaim tóirrnidh aintréin, ag rádh, Alleluía: óir a sé an Tíghearna Día uilechúmhachdach as Rí ann. 7Bíodh gáirdeachas agus lúathgháir oruinne, agus tugam glóir dhósan: óir táinic pósadh a Nuáin, agus do ullmhaigh a bhean í féin. 8Agus tugadh dhi í féin do éudughadh do línéudach toghtha, glan deallruigheach: óir a sé is línéudach toghtha ann fíréuntachd na náomh. 9A dubhairt sé riom an tan sin, Scríobh, Is beannúighe an dream fuáir cuireadh shuipéir bhainnse a Nuáin. Agus a dubhairt riom, A síad so briathra fírinneach Dé. 10Agus do thuit mé síos agá chosuibh chum a onóruighthe. Achd a dubhairt sé riom, Coimhéid nach déuna tú sin: as coimhshearbhfhoghantuighe dhuit mé, agus dod dhearbhráithribh agá bhfuil fíadhnuise Iósa aca: tabhair onóir do Dhía: óir a sí fíadhnuise Iósa spiorad na fáidheadóireachda.
11Agus do chonnairc mé neamh osguilte, agus féuch each ban; agus a sé dob ainm don tí do bhí na shuidhe air Díleas agus Fírinneach, agus is do réir cheirt do ní breitheamhnus agus cosgadh. 12Agus cosmhail a shúile ré lasair theineadh, agus do bhádar mórán coróineach ar a cheann; agus do bhí ainm sgríobhtha aige, nár baithne daóineach achd dó féin. 13Agus é ar na éudughadh déudach do thomadh a bhfuil: agus a sé ainm ghoirthear dhe Bríathar De. 14Agus do leanadar slóigh neimhe é air éachuibh bána, ar na néudughadh do líneudach toghtha, gléigheal glan. 15Agus tháinic cloidheamh géur dhá fháobhar amach as a bhéul, chum na gcineadhach do bhúaladh ris: agus do dhéunuidh sé a ríaghlughadh ré slait íaruinn: agus a se shaltras fá na chosaibh úmar fíona cúthuigh fheirge Dé Uilechumhachduigh. 16Agus do bhí ainm sgríobhtha aige air a éudach agus air a shlíasaid, RI NA RIGHTHEADH, AGUS TIGHEARNA NA DTIGHEARNADH.
17Agus do chonnairc mé aingeal áirighe na sheasamh sa ngréin; noch do éigh do ghúth árd, ag rádh ris na huile éunlaith do bhí ag eitealluigh a lár neimhe, Tigidh agus cruinnighthear sibh chum suipéir an Dé mhóir; 18Chum féola ríghtheadh díthe dhíbh, agus féola árdchaiptíneadh, agus féola dhaóineadh cúmhachdach, agus féola each, agus an mbarcshluáigh bhías orrtha, agus féola na nuile, eidir sháor agus dáor, eidir bheag agus mhór.
19Agus do chonnairc mé an tainmhidhe, agus righthe na talmhan, agus a slóigh, ar na gcruinniughadh a bhfochair a chéile chum coguidh dhéunamh ris an tí do bhí ar muin a neich, agus ré na shlúagh. 20Agus do gabhadh an tainmhidhe, agus na fáidh fallsa maille ris noch do rinne míorbhuileadh na fhíadhnuise, léur mheall sé an dream do ghabh comhartha a nainmhidhe chuca, agus tug onóir dhá iomháigh. Agus do teilgeadh íad ar áon beó a loch teineadh ar dearglasadh lé ruibh. 21Agus do marbhadh an chuid eile ré cloidheamh an tí do bhí air muin a neich, tháinic amach as a bhéul: agus do sásadh na huile éunlaith ré na bhfeóil.

Is leis an British and Foreign Bible Society an cóipcheart. Copyright British and Foreign Bible Society.

Learn More About Bedell An Biobla Naomhtha 1817