SALMOS 14
CTUBI
14
I jontolil winicob
(Sal. 53)
1Jini tontojo' bʌ mi' lon alob ti' pusic'al:
Ma'anic Dios, che'ob.
Sojquemob jax, leco jax i melbalob.
Ma'anic mi juntiquilic mu' bʌ i mel chuqui uts'at.
2Lac Yum am bʌ ti panchan mi' q'uel winicob x'ixicob.
Woli' q'uel mi an majch mi' ch'ʌmben isujm,
Mi an majch mi' sajcan Dios.
3Ti pejtelelob tsa'ix i sʌtʌyob i bʌ,
Tsa'ix i cha'leyob mulil.
Ma'anic majqui mi' mel chuqui uts'at, mi juntiquilic.
4¿Mach ba junlajalobic jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil?
Ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm.
Mi' jisañob i winicob Dios che' bajche' mi' c'uxob i waj.
Ma'anic mi' c'ajtiñob i coltʌntel ti Dios.
5Tsa' cajiyob ti cabʌl bʌq'uen,
Come ya' mi yajñel Dios yic'ot jini tojo' bʌ.
6Jatetla tsa' la' ña'ta la' wʌc' ti quisin jini p'ump'un bʌ,
Pero tsi' taja i coltʌntel ti lac Yum.
7Uts'atax muq'uiquix i bʌc' tejchel i coltʌntel israelob ya' ti Sion.
Lac Yum mi caj i cha' pʌy loq'uel i cha'año' bʌ ya' ba' ñup'ulob
Cha'an mi' tajob i tijicñʌyel israelob.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios