2 CORINTIOS 3
CTUBI
3
1¿Woli ba c cha' sub lojon c bʌ ti uts'at? ¿Yom ba mic cha'len lojon che' bajche' mi' cha'leñob yaño' bʌ mu' bʌ i pʌsob majlel jun ba' mi' yʌc'ob i bʌ ti cʌjñel? ¿Yom ba mij c'ajtibeñetla jun mu' bʌ i yʌc'on lojon ti cʌjñel? 2I wentajetla jun mu' bʌ i yʌc'on ti cʌjñel. Ts'ijbubiletla tic pusic'al lojon. Cʌmbiletla i cha'an pejtelel winicob x'ixicob. Mi la' q'uejlel ti' tojlel pejtelelob che' bajche' jun. 3Come tsiquil i juñetla Cristo tsa' bʌ c ts'ijba lojon. Mach ti tintajic ts'ijbubiletla, pero yic'ot i yEspíritu jini cuxul bʌ Dios, mach ti xajlelic pero ti la' pusic'al.
4Xuc'ulon lojon ti Dios cha'an ti' p'ʌtʌlel Cristo, 5come ma'anic c bajñel p'ʌtʌlel lojon cha'an mic ña'tan lojon bajche' yom. Pero ch'oyolʌch ti Dios c p'ʌtʌlel lojon. 6Dios tsi' yʌq'ueyon lojon c p'ʌtʌlel ti' ye'tel ti jini tsiji' bʌ t'an. Ma'anic mic sub lojon jini ts'ijbubil bʌ mandar mach bʌ mejlic i coltan winicob x'ixicob. Mic sub lojon laj cuxtʌlel mu' bʌ i yʌq'ueñonla jini Ch'ujul bʌ Espíritu. Come jini ts'ijbubil bʌ mandar mi' tsʌnsañonla yilal, pero jini Espíritu mi' yʌq'ueñonla laj cuxtʌlel.
I ñuclel jini Tsijib Xuc'ul bʌ T'an
7Wen ñuc jini mandar mu' bʌ i yʌc'onla ti chʌmel, ts'ijbubil bʌ ti xajlel. Che' bʌ tsa' aq'uentiyob israelob, ma'anic tsa' mejli i q'uelbeñob i wut Moisés cha'an tsa' wen tsictiyi i sʌclel Dios ti' wut, anquese ora jach tsa' caji ti yajpel. 8¿Mach ba ñumen ñuquic i ye'tel jini Espíritu? 9Mi ñuc jini mandar mu' bʌ i yʌc'onla ti toj mulil, ñumen ñuc jini t'an mu' bʌ i yʌc'onla ti q'uejlel ti toj. 10Jini cha'an jini ñuc bʌ ti yambʌ ora mach chʌn ñuquix wʌle che' bajche' jini c'ax ñuc bʌ. 11Mi an i ñuclel jini tsa' bʌ jili, ñumen cabʌl i ñuclel jini mu' bʌ i coltañonla, come mach yujilic jilel.
12Che'ʌch jini c pijtaya lojon, jini cha'an ch'ejl mic cha'len lojon t'an, come añʌch c pijtaya lojon. 13Mach che'ic bajche' Moisés, come tsi' moso i wut ti pisil ti' tojlel jini israelob ame q'uelbentic i wut che' bʌ wolix ti yajpel i sʌclel. 14Tsa' tsʌts'ayob i pusic'al jini israelob, come c'ʌlʌl wʌle anto pisil yilal ti' wut che' mi' q'uelob jini oñiyi bʌ trato, come ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm. Mi' loc'sʌbentelob che' mi' ñopob Cristo. 15C'ʌlʌl wʌle che' mi' q'uejlel i ts'ijbujel Moisés, mosbil i pusic'al ti pisil yilal. 16Pero che' mi' sutq'uiñob i bʌ cha'an mi' ñopob lac Yum, mi caj i loc'sʌbentelob jini pisil. 17Come lac Yum jiñʌch Espíritu. Jini am bʌ i cha'an i yEspíritu lac Yum librejix. Mach chʌn cʌchʌlix ti mandar. 18Che' jini hermanojob, mach chʌn mosolix lac wut yilal. Che' mi laj q'uelben i ñuclel lac Yum che' bajche' ti espejo, mi lac utsi tsictesan i ñuclel. Mi laj q'uextʌyel majlel ti' yejtal Cristo che' mi' mel i ye'tel i yEspíritu lac Yum ti lac pusic'al.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios