YouVersion Logo
Search Icon

SAN JUAN 1

1
Dios macamín ixkahuasa caquilhtamacú
1-2Dios ni̱ kalhí ixlacatzúcut, y la̱ta ni̱ naj tú ixanán, porque ya̱ ixtatlahuá ca̱quilhtamacú, ixlamajá ixpa̱xtú̱n cha̱tum ixma̱su̱y; xlá na̱ ni̱ kalhí ixquilhtzúcut pues la̱ Dios ixuani̱t y acxtum ixta̱ma̱paksi̱nán. 3Xlá maktláhualh la̱ta tú anán ca̱quilhtamacú y ni̱ huí ca̱quilhtamacú tú ni̱ catzini̱t la̱ lacatzucuni̱t. 4Jaé ixma̱su̱y Dios ca̱ma̱xqui̱ni̱t ixli̱stacnicán la̱ta tú anán y pi̱huá jaé li̱latáma̱t ma̱pálajli y li̱ma̱lacatzúquilh taxkáket tú natali̱lacahua̱nán cristianos. 5Jaé ixma̱su̱y Dios li̱tánu̱lh taxkáket ni̱ma̱ milh ca̱li̱lakaskoyú ixlatama̱tcán tí ca̱paklhtu̱tá ixtalama̱na, y como la̱ ca̱tzisní ca̱ta̱latáma̱lh tatzáksalh tama̱mixí y ni̱ lá tama̱míxilh.
6Dios ma̱lakácha̱lh cha̱tum chixcú huanicán Juan 7xlacata nama̱luloka ticu amá lanca taxkáket. Xlá milh ca̱ma̱tancsaní ixtapuhua̱ncan cristianos xlacata natali̱pa̱huán amá ixma̱suy̱ Dios tí ixli̱mín taxkáket. 8Juan ni̱ ixkalhí taxkáket y huata milh mactzupa tí ixli̱mín li̱lacahuá̱n ca̱quilhtamacú xlacata nalakapascán. 9Huata amá ixma̱suy̱ Dios ixkalhí staranca talacapastacni tú naca̱li̱ma̱lacahua̱ní cristianos.
10Xlá milh ca̱quilhtamacú xlacata nalatamá nac ixca̱quilhtamacú ni̱ma̱ ixtlahuanit, pero tí ca̱lákmilh ni̱ talakápasli. 11Ni̱ para ixta̱pakánat tamaklhtí̱nalh, amá pu̱latama̱n ni̱ma̱ ixlacsacni̱t napu̱lakahuán. Huata makapitzi tali̱pá̱hualh y tamaklhtínalh nac ixnacujcán. 12Y jaé cristianos tí taca̱nájlalh ixtachihuí̱n ca̱li̱má̱nu̱lh ixcamán Dios tí tlan natama̱lacatzuhuí. 13Xlacán talakáhualh ixli̱maktuy porque Dios ca̱má̱xqui̱lh sa̱sti ixtalacapa̱stacni y tali̱máca̱lh ixticucán Dios. Jaé tí lakahuán ixli̱maktuy ni̱ quitaxtú la̱ xcam cha̱tum chixcú.
14Amá ixma̱suy̱ Dios tí ixtalatama̱ni̱t tapálajli y la̱ cha̱tum cristiano lakáhualh ca̱quilhtamacú. Xlá quinca̱ta̱latamá̱n la̱ cati̱hua chixcú y huata ixli̱chihui̱nán ixtalakalhamá̱n Dios y laclanca talacapa̱stacni la̱ quili̱latama̱tcán. Aquín cacxilhni̱táu la̱ Dios má̱xqui̱lh ixli̱tlihueke y ccatziyá̱u xlacata huá Ixkahuasa Dios.
15Juan li̱chihuí̱nalh ixlacati̱ncán cristianos y chuné ixma̱tla̱ní:
―Huá jaé chixcú xacli̱chihui̱nán acxni cca̱huanín: “Quinke̱sta̱lati̱lhá tunuj chixcú ma̱s tali̱pa̱u ma̱squi xlá siempre quiacli̱ni̱t porque latama̱ni̱t la̱ta ya̱ para xaclakahuán.”
16Quilacatacán lhu̱hua tú tlahuani̱t y hua̱k pa̱xcatcatzi̱niyá̱u porque xlá ni̱ lakcatzán ma̱stá ixtalakalhamá̱n. 17Moisés quinca̱maxquí̱n lacli̱cuánit ixtapáksi̱t Dios y scarancua lacasquín cakantáxtulh, pero Jesucristo quinca̱ma̱si̱nín la̱ tancs nalakcha̱ná̱u ixpa̱xtu̱n Dios y como quinca̱pa̱xqui̱yá̱n quinca̱ma̱tzanke̱naniyá̱n quintala̱kalhi̱ncán.
18Ni̱ huí cristiano tí acxilhni̱t Dios pero cha̱stum ixkahuasa ni̱ma̱ táxtulh nac ixpaxtú̱n quinca̱huanín la̱ kalhí ixtalacapa̱stacni pues xlá la̱ Dios y acxtum ta̱huili̱ni̱t ixtalacapa̱stacni ixti̱cú.
Juan Bautista li̱chihui̱nán Jesucristo
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19Xanapuxcún ma̱paksi̱naní̱n curas xalac Jerusalén tama̱lakácha̱lh makapitzi lactali̱pa̱u lacchixcuhuí̱n xlacata natakalasquiní Juan:
―¿Xli̱ca̱na huix Cristo tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n?
20Juan ni̱ ta̱takalhtátokli y tancs ca̱kálhti̱lh:
―Aquit ni̱ huá.
21Xlacán takalasquinipá:
―Pues, ¿ticu huix? O ¿huix profeta Elías?
―¡Tó̱! Aquit ni̱ Elías ―ca̱kálhti̱lh Juan.
―¿Entonces huix amá profeta tí ama lactaxtú nac Israel?
―¡Tó̱! Ni̱ para huá.
22―Catlahua li̱tlá̱n quila̱huaníu ticu huix. Pues tí quinca̱ma̱lakacha̱ni̱tán tacatzi̱putún ticu huix. ¿Tucu cca̱huaniyá̱u milacata? ¡Quila̱huaníu! ―tahuanipá amá lacchixcuhuí̱n.
23Juan ca̱kálhti̱lh:
―Aquit ama tí li̱chihuí̱nalh profeta Isaías:
Nac desierto ama takaxmatí la̱ aktasá acxni ma̱kalhchihui̱ni̱nán cha̱tum chixcú:
“Catacá̱xtit, tancs calatapá̱tit, ti̱tum catrapí̱tit ixtijia milatama̱tcán,
porque mima ca̱lakpaxialhnaná̱n Mimpu̱chinacán.”
24La̱ takaxmatko̱lh ixtachihuín Juan amá tí ixtama̱lakacha̱ni̱t fariseos takalasquínilh:
25―Para huix ni̱ Cristo, ni̱ para profeta Elías, ni̱ para amá profeta tí ama lactaxtú nac Israel, ¿hua̱nchi ca̱kmunu̱ya cristianos?
26―Porque aquit huata quili̱ma̱paksi̱ca nacliakmunu̱nán chúchut, pero juú nac mimpu̱latama̱ncán ca̱ta̱lamá̱n cha̱tum tí ni̱ lakapasá̱tit. 27Xlá yaj maka̱s ama ma̱lacatzuquí ixtascújut y snu̱n tali̱pa̱u, aquit ni̱ para cma̱ta̱xtuca ixtasa̱cua nacuán tí nackatxcuta nacma̱xtuní ixtatu̱nu ―ca̱kalhti̱ko̱lh Juan.
28Jaé takalhchihuí̱n qui̱táxtulh nac Betania ixtampaján kalhtuchoko Jordán ana ní Juan ixca̱kmunú cristianos.
Jesús li̱tanú borrego tí xoko̱nán ixlacati̱n Dios
29Ixli̱cha̱lí acxni Juan ácxilhli la̱ Jesús tzúculh talacatzuhuí pakán ní ixyá, ca̱huánilh xa̱makapitzi:
―¡Ca̱cxílhtit! Huá namá chixcú ama ma̱ke̱nú tala̱kalhí̱n nac ca̱quilhtamacú pues xlá ama li̱tanú borrego tí ama xoko̱nán ixlacati̱n Dios. 30Huá namá tí chuné xacli̱chihui̱nán: “Yaj maka̱s ama ma̱lacatzuquí lanca ixtascújut namá tí quinke̱stalati̱lhá, ma̱squi xlá quiacpu̱lani̱t porque latama̱ni̱t cani̱cxnihuá la̱ta ni̱ para xaclakahuán.” 31Aquit na̱ ni̱ xacacxcatzí para huá namá tí ixquinca̱lakmimá̱n, pero quima̱lakacha̱ca nacliakmunu̱nán chúchut xlacata tí talama̱na nac Israel natalakapasa tí ama ca̱lakmaxtú acxni naca̱lakchín. 32Pero chí aquit tancs cma̱luloka cacxilhni̱t la̱ tá̱ctalh nac akapú̱n Espíritu Santo la̱ tantum paloma y akchipaniko̱lh ixtalacapa̱stacni. 33Amá quilhtamacú ni̱ naj xaccatzí para huá namá chixcú tí ixmima quinca̱lakmaxtuyá̱n, pero tí quili̱mapáksi̱lh nacliakmunu̱nán chúchut quihuánilh xlacata tí nacacxila nalakta̱ctá Espíritu Santo y na̱kchipaní ixtalacapa̱stacni huá namá chixcú tí putzama̱náu y ama quinca̱ma̱xqui̱yá̱n ixli̱tlihueke Espíritu Santo. 34Aquit tancs cma̱luloka xlacata jaé chixcú Ixkahuasa Dios porque cacxilhni̱t la̱ actánu̱lh Espíritu Santo.
Jesús catachihuinán makapitzi lacchixcuhuín
35Ixli̱cha̱li li̱tum, Juan pi̱ aná ixca̱ta̱laya cha̱tuy ixdiscípulos, 36y como Jesús aná pasa̱rlapá lacatzú xlá acs lacá̱nilh y ca̱huánilh:
―Huá namá ama li̱tanú la̱ borrego y ama xoko̱nán quilacatacán ixlacati̱n Dios.
37Amá lacchixcuhuí̱n la̱ takaxmatko̱lh tú ca̱huánilh Juan, tatakókelh Jesús. 38Pero Jesús acxni cá̱cxilhli tí ixtakokema̱na talakáspitli y ca̱kalasquínilh:
―¿Tucu lacasquiná̱tit?
―Maestro, ¿nicu lápa̱t? ―takalhtí̱nalh.
39―Juú lacatzú; para catzi̱putuná̱tit ca̱huí xlacata nalakapasá̱tit ―ca̱kalhti̱ko̱lh Jesús.
Xlacán tatá̱alh ní ixlama Jesús y como ma̱x las cuatro ixuani̱ttá aná tatamákxtakli amá catzisní. 40Jaé lakkahuasán cha̱tum ixuanicán Andrés y xa̱cha̱tum tunuj chixcú. 41Andrés alh lacaputzá ixta̱cam ixuanicán Simón y acxni táka̱sli huánilh:
―Ctaka̱sni̱táu Cristo tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n.
42Simón tá̱alh Andrés ana ní ixuí Jesús y acxni ácxilhli Jesús ixtalacatzuhui̱ma acs lacá̱nilh y huánilh:
―Huix huanicana Simón ixkahuasa Jonás, pero aquit cli̱ma̱pa̱cuhui̱yá̱n Pedro (jaé tachihuí̱n huamputún chíhuix).
Jesús ca̱ta̱chihui̱nán Felipe y Natanael
43Ixli̱cha̱lí Jesús táxtulh amá pu̱latama̱n y alh nac Galilea. Aná ta̱tánoklhli cha̱tum huanicán Felipe y huánilh:
―Huix caquintakoke ní cama an.
44Felipe ixlama nac Betsaida y na̱ aná ixtalama̱na Pedro y Andrés.
45Felipe antes natakoké alh lacaputzá ixamigo Natanael y huánilh:
―Ctaka̱sni̱táu tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n, amá tí tali̱chihui̱nán ixlibrojcán Moisés y profetas; huanicán Jesús ixkahuasa José, xlá xalac Nazaret.
46Natanael kálhti̱lh:
―Ni̱ para cca̱najlá para nac Nazaret taxtuni̱t cha̱tum tali̱pa̱u chixcú.
―Pues catat acxila xlacata nata̱kskahui̱ya.
47A̱stá̱n ixcha̱tuycán talákalh Jesús y acxni ixtatalacatzuhui̱ma̱na Jesús chihuí̱nalh:
―Nachu min cha̱tum tali̱pa̱u chixcú xalac Israel, xlá xli̱ca̱na ma̱ccha̱ní ixtalacapa̱stacni y ni̱ caj chu̱ta li̱tanú skalala chixcú.
48―¿Hua̱nchi quima̱tla̱ni̱ya si ni̱ quilakapasa? ―kálhti̱lh Natanael.
Jesús huánilh:
―Aquit cacxilhni acxni ixya̱t ixtampi̱n suja y Felipe ya̱ ixta̱chihui̱naná̱n.
49―¡Maestro! ¡Huix xli̱ca̱na Ixkahuasa Dios, huix pa̱t quila̱ma̱paksi̱yá̱u aquín xalac Israel! ―kalhtí̱nalh Natanael.
50―¿A poco ca̱najla caj xlacata cuanín cacxilhni ixtampi̱n suja? Pues la̱ta chí cuaniyá̱n xlacata pa̱t ca̱cxila ma̱s laclanca quintascújut ni̱ la̱ jaé. 51Ama cha̱n quilhtamacú pa̱t li̱lacahua̱nana la̱ ama taliquí akapú̱n y aná ama talacta̱ctá ixángeles Dios xlacata naquintalakachixcuhuí aquit Xatalacsacni Chixcú.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;