YouVersion Logo
Search Icon

SAN MATEO 1

1
Ixtacuhui̱nicán ixli̱talakapasni Jesús
(Lc. 3.23‑38)
1Ixli̱talakapasnicán Jesús maká̱n ca̱ma̱lacatzuqui̱ni̱t Abraham y rey David. Ixtacuhui̱nicán jaé lacchixcuhuí̱n tí tali̱mini̱tanchá hasta tilakáhualh Jesucristo ixca̱huanicán:
2Abraham ixti̱cú huá Isaac, Isaac ixti̱cú huá Jacob, y Jacob ixti̱cú huá Judá (ixca̱kalhí ma̱s ixnata̱camán). 3Judá ixti̱cú huá Fares y Zara (ixna̱najcán ixuanicán Tamar). Fares ixti̱cú huá Esrom, y Esrom ixti̱cú huá Aram. 4Aram ixti̱cú huá Aminadab, y xlá ixti̱cú huá Naasón, y Naasón ixti̱cú huá Salmón. 5Salmón ixti̱cú huá Booz (ixna̱na ixuanicán Rahab), y Booz ixti̱cú huá Obed (ixna̱na ixuanicán Rut), y Obed ixti̱cú huá Isaí. 6Isaí ixti̱cú huá rey David, y rey David ta̱tamakáxtokli ixta̱cha̱t Urías y takálhi̱lh ixkahuasacán Salomón.
7Salomón ixti̱cú huá Roboam, y Roboam ixti̱cú huá Abías, y Abías ixti̱cú huá Asa 8y Asa ixti̱cú huá Josafat, y Josafat ixti̱cú huá Joram, y Joram ixti̱cú huá Uzías. 9Uzías ixti̱cú huá Jotam, Jotam ixti̱cú huá Acaz, y Acaz ixti̱cú huá Ezequías, 10y xlá ixti̱cú huá Manasés, y Manasés ixti̱cú huá Amón, y Amón ixti̱cú huá Josías. 11Josías ixti̱cú huá Jeconías (ixca̱kalhí tunuj ixcamán). Huá jaé quilhtamacú acxni tí ixtalama̱na nac Israel ca̱li̱nca la̱ tachí̱n chu̱ta natascuja nac aktum pu̱latama̱n huanicán Babilonia.
12Acxni ixtalama̱najcú ní ixca̱li̱ncani̱t, Jeconías ixti̱cú huá Salatiel, y Salatiel ixti̱cú huá Zorobabel. 13Zorobabel ixti̱cú huá Abiud, y Abiud ixti̱cú huá Eliaquim, y Eliaquim ixti̱cú huá Azor. 14Azor ixti̱cú huá Sadoc, Sadoc ixti̱cú huá Aquim y Aquim ixti̱cú huá Eliud. 15Eliud ixti̱cú huá Eleazar, Eleazar ixti̱cú huá Matán, y xlá ixti̱cú huá Jacob. 16Jacob ixti̱cú huá José, huá jaé chixcú tí a̱stá̱n ta̱tamakáxtokli María ixna̱na Jesús tí li̱maca̱ncán Cristo ixama ca̱lakma̱xtú cristianos.
17Chuná jaé la̱ta tica̱ma̱lacatzúqui̱lh Abraham hasta tilakáhualh rey David talácstacli cha̱cu̱ta̱ti ixlacata lakko̱lún; y la̱ta tilatama̱lh rey David hasta tica̱li̱nca la̱ tachí̱n nac Babilonia talacstacpá cha̱cu̱ta̱ti ixlacata lakko̱lún, y cha̱cu̱ta̱ti talacstacpá la̱ta tica̱li̱nca la̱ tachí̱n hasta tilakáhualh Jesús.
Xatakalhchihuí̱n la̱ lakáhualh Jesús
(Lc. 2.1‑7)
18Cama li̱chihui̱nán la̱ qui̱táxtulh acxni tilakáhualh Jesús ca̱quilhtamacú: María, ixna̱na Jesús, ixtasquín ixuí ixama ta̱tamakaxtoka José; pero la̱ta ya̱ ixta̱latamá, y ni̱ para tí ixmacxamani̱t, Dios ma̱lakachá̱nilh María camactánulh ixli̱tlihueke Espíritu Santo y xlá maklhcátzi̱lh acxni ta̱tá̱yalh cha̱tum skata. 19Acxni cátzi̱lh José xlacata ixlí̱i̱t María ixta̱yajá skata, ni̱ ma̱lacápu̱lh xlacata ni̱ nali̱kalhkama̱nancán pero tze̱k ixama makxtaka, ixama lactlahuakó ixtachihuí̱n ni̱ma̱ ixlacca̱xtlahuani̱t, pues xlá ti̱tum ixlama tla̱n chixcú ixuani̱t. 20Chuná jaé ixlacpuhuán, y maktum la̱ta itlhtatama li̱ma̱níxnalh cha̱tum ángel xla Dios, xlá lakata̱yachi y huánilh:
―José ixli̱talakapasni rey David, ni̱ cama̱pálajti mintapuhuá̱n, cata̱tamakáxtokti María y cata̱latapa porque namá skata ni̱ma̱ ta̱yajá ixli̱tlihueke Espíritu Santo ta̱ya̱huani̱t. 21Y acxni nalakahuán namá skata, nahuili̱niya ixtacuhui̱ní Jesús. Jaé tachihuí̱n huamputún “tí quinca̱lakma̱xtuyá̱n”, porque xlá ama ca̱ma̱ke̱nu̱ní ixtala̱kalhi̱ncán hua̱k ixcamán Dios.
22Huá jaé qui̱táxtulh xlacata María nama̱kantaxtí tú ma̱lacpuhuá̱ni̱lh Dios cha̱tum profeta; xlá chuné chihuí̱nalh:
23Cha̱tum tzuma̱t la̱ta ni̱ macxamani̱t chixcú ama ta̱ta̱yá cha̱tum skata,
y ama̱ca li̱ma̱pa̱cuhui̱cán Emanuel.
(Jaé tachihuín huamputún: “Dios quinca̱ta̱lamá̱n.”)
24Acxni stácnalh José, ma̱kantáxti̱lh tú huánilh amá ángel, ta̱tamakáxtokli María y ta̱latáma̱lh la̱ ixta̱cha̱t. 25Pero ni̱ lakxtum ta̱lhtátalh hasta lakáhualh xla̱huán itskata María, y José huilínilh ixtacuhui̱ní Jesús.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;