Psalmet 102:20

Psalmet 102:20 ALBB

për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuarit me vdekje
ALBB: Bibla Shqip
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Psalmet 102:20