Psalmet 102:14

Psalmet 102:14 ALBB

Sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurët e tij dhe u vjen keq për pluhurin e tij.
ALBB: Bibla Shqip
Share