Eksodi 1:2

Eksodi 1:2 ALBB

Rubeni, Simeoni, Levi dhe Juda
ALBB: Bibla Shqip
Share