Eksodi 1:19

Eksodi 1:19 ALBB

Mamitë iu përgjigjën Faraonit: "Sepse gratë hebre nuk janë si gratë egjiptase, por janë të fuqishme dhe lindin para se t'u vijë mamia pranë".
ALBB: Bibla Shqip
Share