Eksodi 1:14

Eksodi 1:14 ALBB

dhe ua nxinë jetën me një skllavëri të vrazhdë, duke i futur në punimin e argjilës dhe të tullave si dhe në çdo lloj pune në ara. I detyronin t'i bënin tërë këto punë me ashpërsi.
ALBB: Bibla Shqip
Share