Matévu 17
YADNT

Matévu 17

17
Jesús ti̱tuyadanchiy
(Márcu 9.2-13; Dúcasiy 9.28-36)
1Jadchiy ji̱ta tarundaquinijyatemusiy, Jesús jara̱yada yisa̱ju̱ riy Pyítrubay, Juánbay, Santiyácubay jarye, sayata̱da ji̱ta ja̱mumusimyuju̱ rirya̱siquitayu. 2Sati̱tuyada ji̱ta Jesús ridyiyadajache variy. Raviideda ji̱ta samo̱, nu̱tyu jiñi̱ nta variy, sasujay ji̱ta vicha̱da jaryi pupajay, vandajay ravicha̱da risa̱ju̱, nu̱tyu vindya nta. 3Mityamusiy nanumu̱ti̱jada ji̱ta Muyusésijyu̱be bayanu, Edíyasiy bayanu jarye sisa̱ju̱, jiryatiy nanutu̱choda Jesúsjsa̱. 4Su̱teda ji̱ta Pyítrubay variy siva Jesús: “¡Ta̱ jaryi samiryani̱te nu̱jyu̱te jiyu, Nutyityu̱, ta̱ju̱! Jivya̱tatiy, ra̱su̱ta̱y mumuta̱myi jiyu, tata̱qui jijyu̱ day, da tata̱qui Muyusésijyu̱, da tata̱qui Edíyasijyu̱.” 5Saniquejadamu, mityamusiy racanuvu̱doda rapuryerya vandasumarya variryi. Rityuva̱choda ji̱tara ti̱ niquejada virinubesiy: “¡Jiñu ji̱ta radyenu jaryi va̱tasi̱, jaryi ri̱chana̱tyateni̱! ¡Jirya̱ma̱ tuva̱chu simu!” 6Rityuva̱chodanumatiy sisa̱ datyavavyedabarya jirya niquejada, rirye̱yada ji̱ta jimyo̱ta variy, jichuvu̱yadamu. 7Saja̱tyo̱nuvi̱jada ji̱ta Jesús variy riñiy, su̱teda variy ruuva: “Jirya̱nubesumiy, ne jirya̱suvu̱y.” 8Ru̱nu̱yasubedanumatiy, ne ru̱nu̱yada ti̱na̱cho̱, vinu Jesús.
9Ru̱musa̱danumatiy ja̱mumusimyusiy, su̱bayada ji̱ta Jesús variy rirya̱jisirya: “Ne jirya̱tu̱chu ti̱devara jiryatiy jiryedyiyasiy riva. Sa̱numatiy mi̱sa Nijya̱mi̱denu diibyimusiy, variñuma ji̱ta jirya̱tu̱chura.”
10Ruutaja̱doda ji̱ta sisa̱ datyavavyedabay variyu: “¿Nu̱tyura ru̱tay variy Ju̱denu niquejada datyanuvay, nu̱tyura? Saryi jnijedyi munatya Edíyasiy.” 11Su̱mutya̱jada ji̱ta Jesús riy: “Ri̱tatye ji̱ta jiryiva: Su̱nichara ji̱ta Edíyasiy, saryi ratyanu ti̱ta̱ju̱ra tara. 12Ri̱tatye ji̱ta jiryiva: Su̱nimya̱ ji̱ta Edíyasiy, tama̱ ridyetya̱da variñi̱, tama̱, rivyichanichiy rumu tarani̱, daryatiy rivyichaniryu̱chidyeñi̱. Darya ni̱day sa̱paru̱tyajaya̱sara Nijya̱mi̱denu rijyomutumusiyu.”
13Jadchiy ji̱ta ridyetya̱da sisa̱ datyavavyedabay jiryatiy saniquenu̱yada Juán Bautístabaynchirya.
Jesús mi̱sadedani̱ dera jatayani̱bay jiryatiy jamiryanu bayantuti̱ni̱
(Márcu 9.14-29; Dúcasiy 9.37-43)
14-15Siti̱jadanumatiy nijya̱nvajyuumu, sa̱dasiñunuvi̱jada ti̱qui vanu satuunu Jesúsyu, su̱teda variy siva: “Nutyityu̱, ya̱jantyutyani̱ radyenu jiryatiy jatayani̱ni̱, saparu̱tyasara jaryi rivayu, tapi japichiy saju̱u̱y jiidamyu, ja̱a̱mu jarye saju̱u̱y. 16Rañi pu̱chesiy ji̱ta yisa̱ datyavamyuni̱, ne vana̱y rimyi̱saniñi̱.” 17Su̱mutya̱jada ji̱ta Jesús variñi̱: “¡Jiii, ta̱ra nijya̱nvay jachipiya̱jadaruyutavay jiryeñi̱cha day, jiryatimyu̱ ne jiryetyuva̱churu̱y simu Ju̱denu! ¿Nuriryundasa̱ra̱ju̱ ra̱ma̱cho̱ jiryisa̱, nuriryundasa̱ra̱ju̱? ¿Nuriryundasa̱ra̱ju̱ ra̱jachi̱niy variy jiryimusirye, nuriryundasa̱ra̱ju̱? Ya̱pu̱chiy jiyuju̱ni̱.” 18Sanique̱tya̱da ji̱ta Jesús variñi̱ bayantu, sasipyateda ji̱ta variy sivasiy, sami̱sa̱da ji̱ta derapubay varicha̱ra̱ju̱. 19Jadchiy ji̱ta rityuudiyada sisa̱ datyavavyedabay yasiquitayu, ruutaja̱doda ji̱ta variñi̱: “¿Nu̱tyuramuna̱mu̱y ne vana̱y nu̱jetya nu̱ntyidyeñi̱ bayantuntidye, nu̱tyuramu?” 20Su̱mutya̱jada ji̱ta Jesús variryi: “Jiryatiy jaryi pasidye jachipiya̱vay daryaju̱ jiryedye. Tapi ri̱tay si̱tenu jiryiva: Raryityi vicha jiryetyuva̱choda nu̱tyu quica̱tadidera, jiryejtay variy riva jirya musiqui: Ya̱ja̱ta jiyusiy mu̱jyu̱ ji, ra̱day ja̱ta variyu. Ne ra̱su̱tye tara variy jiryivaayadaju̱. 21Ne vana̱y sasipyateda dañu bayantu, tetya vu̱tyu̱chosiy munatya vuryi̱nra̱damu sisa̱ Ju̱denu.”
Jesús jatyiyada tu̱choda jibetyedajiju̱ntiy
(Márcu 9.30-32; Dúcasiy 9.43-45)
22-23Riryupiyadanumatiy Jesúsveda Cadidéyava, su̱teda ji̱ta Jesús ruuva yisa̱ datyavavyedabay: “Ra̱numa ju̱to̱ sasa̱cha̱da runda Nijya̱mi̱denu, jiryatiy sa̱sa̱y ti̱qui nijya̱mi̱ tavay nijya̱nvay jomuni̱, rirya̱jvay variñi̱, sa̱mi̱saniy Ju̱denu mumurundamimyusiy varintyiñi̱.” Riñuvayada jaryi variy saniquejadanchiy.
Samurichedodara criquiy Ju̱denu roriy jdutyatanitya̱ju̱
24Ruuto̱jadanumatiy Capernavú̱mu, rityuudiyada ji̱ta vadubeñi̱ Pyítrubay, jiryatiy rivya̱ta̱da rana̱cho̱ criquiy, Ju̱denu roriy jdutyatanitya̱ju̱. Ruutaja̱doda ji̱tani̱ Pyítrubay: “¿Neviy samurichenu jiryedyetyanu̱ra criquiy, Ju̱denu roriy jdutyatanitya̱ju̱ day?” 25Su̱mutya̱jada ji̱ta variryi: “Jo.” Sajayadanumatiy Pyítrubay variy rorivyimu, saniquejada Jesús munatya siva: “¿Nu̱tyura jijechipiya̱ Siimyó̱, nu̱tyura? Jirya mucadiva vichavay nutyityu̱miy, ¿chi̱musiy riryi jmutya̱ra criquiy taraju̱, chi̱musiy? ¿riñijya̱nvamyusiy dyetya, varimyata tavamyusiy?” 26Su̱mutya̱jadanumatiy Pyítrubañi̱: “Tavamyusiy ji̱ta,” su̱teda Jesús variy siva: “Ne riryi murichenu variy riñijya̱nvarya. 27Dañuma, vu̱ñuma nique̱ttaniryi criquiy jmutya̱vay, ya̱jachityanuvera ja̱muca̱ju̱u̱ jmityo̱mu, jasityi sa̱siryi̱ quiva̱ toyaniy. Ni̱tiy ya̱jo̱ta piryu̱yada, ya̱janantyadesiñi̱, jasityi ya̱diy riva criquidye. Ya̱sa̱yasiy variy criquiy jmutya̱varya, ranuma ra̱cha vatajuu vuryimusiy.”

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ju̱denu jto̱ nijya̱nvamyu