Matthew 1
PAO

Matthew 1

1
1Ka Te Pabe'e Jesus-witu oosoo ka David-ma'yoona suaketu, tamme Jew numu o'nosoo ekow pooha natuukwepu meno'o oo-toogoo manekena. Soo Jesus togesapa Jew numu, oosoo tuwazoo Abraham-ma'yoona suaketu, no'oko tamme Jew numu-wa'ne.
2Soo Abraham tooa Isaac mee nane'a. Soo Isaac tooa Jacob mee nane'a. Soo Jacob tooa Judah mee nane'a. Soo Judah ewow wanga'amu ga'yoo. 3Judah waahoo nana'atse doodooamu-ga'yoo Perez-no Zerah mee nananeadu. Mu pea uga Judah kunoopea Tamar mee naneadu. Soo Perez tooa Ram mee nane'a. 4Soo Ram tooa Amminadab mee nane'a. Soo Amminadab tooa Nahshon mee nane'a. Soo Nahshon tooa Salmon mee nane'a. 5Mu Salmon noko Rahab tooa Boaz mee nane'a. Soo Boaz yise wawa'a nodukwadoo, Ruth mee naneadu, mu tooa Obed mee nane'a. Soo Obed tooa Jesse mee nane'a. 6Soo Jesse tooa David mee naneadu, ka mu Jew numu-kooba katudu. Soo David kumma'akoosoo nana Uriah mee naneadu nodukwa makoo Solomon mee naneadu tooa-ga'yoo. 7Soo Solomon tooa Rehoboam mee nane'a. Soo Rehoboam tooa Abijah mee nane'a. Soo Abijah tooa Asa mee nane'a. 8Soo Asa tooa Jehoshaphat mee nane'a. Soo Jehoshaphat tooa Joram mee nane'a. Soo Joram tooa Uzziah mee nane'a. 9Soo Uzziah tooa Jotham mee nane'a. Soo Jotham tooa Ahaz mee nane'a. Soo Ahaz tooa Hezekiah mee nane'a. 10Soo Hezekiah tooa Manasseh mee nane'a. Soo Manasseh tooa Amon mee nane'a. Soo Amon tooa Josiah mee nane'a. 11Soo Josiah tooa Jechoniah mee nane'a. O'no mu Jew numu wohomu Babylon numu mee nananeadu, ka mu Jew numu pummesoo tubewa-witoo mahuka, mu nedyaawekwuse. 12Soo Jechoniah tooa Shealtiel mee nane'a. Soo Shealtiel tooa Zerubbabel mee nane'a. 13Soo Zerubbabel tooa Abiud mee nane'a. Soo Abiud tooa Eliakim mee nane'a. Soo Eliakim tooa Azor mee nane'a. 14Soo Azor tooa Zadok mee nane'a. Soo Zadok tooa Achim mee nane'a. Soo Achim tooa Eliud mee nane'a. 15Soo Eliud tooa Eleazar mee nane'a. Soo Eleazar tooa Matthan mee nane'a. Soo Matthan tooa Jacob mee nane'a. 16Soo Jacob tooa Joseph mee nane'a, oo nodukwa Mary. Soo Mary yise ka Te Pabe'e Jesus dooa'adoo.
17Tamme oo sopedakwatoo soo Jesus, Te Pabe'e David-ma'yoo suaketu. Ooonne'yoona tamme oo sopedakwatoo soo Jesus Te Pabe'e.#1:17 Abraham hube'e, tuhubeba pahe oo-koobakwisoo, David mee naneadu. David hube'e tuhubeba pahe oo-koobakwisoo, Babylon mee naneadu teepu-koobatoo numu-no namahuka. Oosoo namahukadu hube'e tuhubeba pahe oo-koobakwisoo Te Pabe'e.
18-19Ka Te Pabe'e yaa'a teepu-koobatoo oo nadooa'adoopu-witu nu mu tuukwekwu. Soo Mary ka Joseph koomadookwuse yise Te Naa Besa Pooha-toohakwi koheahoo. Pana soo Joseph gi oo nakasopedakwatoo ka Mary Te Naa Pooha-toohakwi oo kooheana gi oo nodukwadookwu mee soonamme. Soo Joseph besa sootumatuguna gi numu tuukwe'e ka Mary kohea-kwitu, gi oo soomanasookwikuna. 20Oetu ewa soohanena, soo Joseph yise mee nose. Soo Te Naa tummatziwabe toha kasa-ga'yoo meeoo oo tuukwe,#1:20 U David-ma'yoona tsuagetu. gi hownne'yoo ka Mary nodukwadookwuse, oosoo ka Te Naa Besa Pooha-toohakwi kohe'a. 21Ka Mary saa'a tooa-doose, u sakwa yise Jesus mee oo nea, Numu Magwetzoidu, mee na'unnedu. Oosoo Jesus pumme nanumu, pumme naka'oedyukudu magwetzoikwudu, ka suda mu tumatuguna mu nemawunikukwu.”
22O'nosoo soo Te Naa yadooawabe ka Te Pabe'e-witu waha. Meno'o yise toge oo-toogoosoo manepetu. Soo Te Naa yadooawabe mee unnepu, 23“Soo tsuadumu gisoo nana-no suda manedu saa'a kohease, naatse dooa'adoodooa. Oosoo naatse Emmanuel mee naneadooa, Soo Te Naa tamme-no, mee na'unnedu.”
24Soo Joseph yise saa'a ka Mary nodukwadoo, ka Te Naa tummatzidu toha kasa-gakoo pumme netamma-kwa'ne. 25Pana soo Joseph gi ka Mary matzama, saa'a oo tooa'adoose ka oonga'a Jesus mee oo nea.

© 1985, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Paiute, Northern

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.