YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
A Tyol qMan ma tzꞌok te xjal
1Te tnejil, teꞌ naꞌmxtaq tkubꞌ bꞌinchit tkyaqil, noql attaqjo Tkꞌwal Dios, ax tbꞌi, a Yol. Atziꞌn Yol lo junx ate tukꞌa Dios, ex ax Diosjo. 2Atzin Yol lo at junx tukꞌa Dios te tnejil. 3Noq tuꞌn teꞌ Yol bꞌante tuꞌn Dios tkyaqil.#Gen. 1:1-31; Col. 1:15-17. Noqit nya Yol bꞌinchin teꞌ tkyaqil, ntiꞌtla te at. 4Tuꞌn teꞌ Yol at tkyaqil chwinqil, ex atziꞌn chwinqil n-el spikyꞌe te jun yekꞌbꞌil tiꞌj Dios toj kynabꞌlxjal. 5Ex tzunx nqoptzꞌajxjo spikyꞌin toj kyanminxjal, a o noj tuꞌn qxopin tuꞌn il, me atzin qxopin nlay yupjxjo spikyꞌin tuꞌn.
6At jun ichin tzaj chqꞌoꞌn tuꞌn Dios, atzin tbꞌi Juan.#Mt. 3:1; Mr. 1:4; Lc. 3:1-3. 7Atziꞌn ichin ul qꞌmal tqanil Jesús, ex nkubꞌ tyolin kywutzxjal qa ax Jesúsjo a spikyꞌin, ex qa il tiꞌj tuꞌn kyxi lipe tiꞌj. 8Nya ate Juan spikyꞌin, noq ul chikyꞌbꞌil teꞌ tqanil. 9Ataqtziꞌn spikyꞌin lo a twutzxix, a chꞌix tkubꞌ tyekꞌin tibꞌ tzaluꞌn twutz txꞌotxꞌ, qꞌol teꞌ tspikyꞌimil Dios kye kykyaqil xjal. 10Ataqtziꞌn Yol atx teꞌ ojtxe, quꞌn a kubꞌ bꞌinchin teꞌ tkyaqil twutz txꞌotxꞌ. Me mix ele kynikyꞌxjal te. 11Atzin tAjaw tkyaqiljo twutz txꞌotxꞌ, quꞌn a Bꞌinchilte. Me atzaj teꞌ tul, mix kubꞌe nimin kyuꞌn t-xjalil, aye aj Judiy. 12Me ayetzinl kyeꞌ, a i xi niminte, bꞌeꞌx ok tqꞌoꞌnku kyoklin te tkꞌwal Dios. 13Quꞌn bꞌeꞌx i itzꞌje juntl majl tuꞌn Dios, ex nya kyuꞌn xjal mo noq tuꞌn t-xim jun ichin.
14Atziꞌn Yol ok te xjal,#1Jn. 1:2. najan qxol, ex awoqoxixa o lonte nim t-xilin toklin; a toklin akuxixjo Tkꞌwal qMan Dios, nimxix t-xtalbꞌil ex twutzxtaqjo Tyol.
15Kubꞌ tyolin Juan, a Jawsil Aꞌ, tiꞌj Jesús kywutz xjal, ex iky tqꞌmaꞌ kyjaluꞌn: Ayetziꞌn, a tzuntaq chi bꞌiꞌn wiꞌja, tej tbꞌaj nqꞌmaꞌn kyeꞌy: Aj lipchetz wiꞌja, nimx teꞌ toklin nwutza, quꞌn noql at teꞌ, tej naꞌmtaq wul itzꞌjiꞌy, nchijiꞌy kyeꞌy. 16Quꞌn tuꞌn qkyaqilx ma qo kꞌmonte nimx tkyꞌiwbꞌil qAjaw, noq tuꞌn nim t-xtalbꞌil qiꞌj. 17Atziꞌn ojtxe tkawbꞌil Dios, a ul qꞌoꞌn te Moisés, a nlay bꞌant tuꞌn tjapin quꞌn. Me atzin jaꞌlin, ma tzaj tqꞌoꞌn Jesucrist Tqanil twutzxix tiꞌj jun najsbꞌil qil ex tiꞌj jniꞌ t-xtalbꞌil qMan. 18Mix aꞌlx o tli jun maj twutz Dios, me ma tzaj tchqꞌoꞌn Tkꞌwal, tuꞌn tyekꞌin te qe, tzeꞌn t-xilin tten, quꞌn ax Diosjo.
Tej tyolin Juan tiꞌj Jesucrist
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19Ayetaqtziꞌn xjal Judiy iteꞌ toj tnam Jerusalén, i tzaj kychqꞌoꞌn junjun pale ex junjun aj Leví, xjelilte ankyetaqjo Juan.
20I xitzin ttzaqꞌwin; ntiꞌx kubꞌ tewin, ex twutzxix xi tqꞌmaꞌn: Nyaqin wejiꞌy a Crist, a at toklin tuꞌn Dios.
21Nxiku kyqanin juntl majl te: ¿Tzeꞌntzin ttentz? ¿Me qa atejiy Elías?#Mal. 4:5.
I xi ttzaqꞌwin Juan. Nyaqin wejiꞌy.
¿Me qa atejiy Tsan Dios, a attaq tulil?#Deu. 18:15, 18.
Ex xi tqꞌmaꞌnl Juan: Mina.
22Xitzin kyqaniltz te: ¿Me ankye tetza? Qꞌmantza qeꞌy, tuꞌntzin t-xi qiꞌn tqanil kyeꞌ a saj chqꞌoꞌn qeꞌy. ¿Ankye tetza toj twutza?
23I xitzin ttzaqꞌwin Juan: Ayin wejiꞌy tqꞌajqꞌojil wibꞌaj, a kyij ttzꞌibꞌin Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqꞌma:
Ex bꞌijte tqꞌajqꞌojil twiꞌ jun aꞌla kujxix wen tojjo tzqij txꞌotxꞌ, jaꞌ ntiꞌye kynajbꞌilxjal toj, a chiꞌ kyjaluꞌn:
Kybꞌinchim kyteꞌn twutz qAjaw, quꞌn chꞌix tul tzaluꞌn twutz txꞌotxꞌ.#Is. 40:3.
24Ex ayetziꞌn i xi chqꞌoꞌn kyuꞌn Parisey tuꞌn kyyolin tukꞌa Juan xi kyqanin te: 25Qa nya tejiy Crist mo Elías mo jun yolil Tyol Dios, ¿Ankye saj qꞌonte tokliꞌn tuꞌn kykux tqꞌoꞌnxjal toj aꞌ, te jawsbꞌil aꞌ?
26I xi ttzaqꞌwin Juan: Ma chi kuꞌxxjal toj aꞌ wuꞌn, te jawsbꞌil aꞌ, me at juntl kyxola, a mi ojtzqiꞌn kyuꞌn, 27a lipchetz wiꞌja, a nimxix toklin. Ntiꞌ wokliꞌn nixpe tuꞌn woka te taqꞌnil.
28Tkyaqiljo ikyjo; bꞌaj tojjo txꞌotxꞌ Betania, a at tjlajxiꞌ Nim Aꞌ Jordán, jaꞌ nchi kuxe tqꞌoꞌn Juan xjal toj aꞌ te jawsbꞌil aꞌ.
A Jesús tal Tal Trit Dios
29Toj junxil qꞌij, xi tkaꞌyin Juan Jesús kyjataq ttzaj laqꞌe tkꞌatz, ex xi tqꞌmaꞌn Juan kyexjal: Kykaꞌyinxa. Kyja tzaj laqꞌeꞌ tal Tal Trit Dios, a k-elil qꞌinte kyilxjal toj tkyaqil twutz txꞌotxꞌ, tzeꞌnqeku tal tal rit, a kubꞌ kybꞌyoꞌnxjal, atxix ojtxe te chojbꞌil kyil. 30Quꞌn atzin o txi nqꞌmaꞌnjiꞌy kyeꞌy, qa at juntl, a iltaq tiꞌj tuꞌn tul, ex qa attaql teꞌ nim toklin nwutza, quꞌn noql at teꞌ, tej naꞌmtaq wul itzꞌjiꞌy, nchijiꞌy kyeꞌy. 31Ex nya wojtzqiꞌnl weꞌ twutz, me nchi kux nqꞌoꞌn xjal toj aꞌ te jawsbꞌil aꞌ, tuꞌntzin tel kynikyꞌ aj Israel te, tzeꞌnku tzaluꞌn: 32Quꞌn nliꞌy Xewbꞌaj Xjan, tej tkuꞌtz toj kyaꞌj tzeꞌnku jun palom, ex kubꞌ weꞌ tibꞌaj Jesús. 33Naꞌmx tel nnikyꞌa te ankye te Crist, me akux Dios, a tzaj chqꞌoꞌn we, tuꞌn kykuꞌxxjal toj aꞌ, te jawsbꞌil aꞌ, o tzaj tqꞌmaꞌn wey nej: Qa ma tlijiy Xewbꞌaj Xjan tuꞌn tkuꞌtz, ex tuꞌn tkubꞌ ten tibꞌaj jun xjal, axixsinte xjaljo at toklin tuꞌn tkux qꞌoꞌnte Xewbꞌaj Xjan toj kyanminxjal te jun majx. 34Ma nliꞌy, ex ayinkuxixa ẍin lonte qa a Jesúsjo Tkꞌwal Dios.
Tej kytzaj ttxkoꞌn Jesús tnejil t-xnaqꞌtzbꞌin
35Toj junxil qꞌij, attaq Juan kyukꞌa kabꞌe t-xnaqꞌtzbꞌin. 36Tej t-xi kykaꞌyin nbꞌet Jesús, xi tqꞌmaꞌn Juan kye: Kykaꞌyinxa atzin ichin chiꞌ, atzin tal Tal Trit Diosjo. 37Tej kybꞌinte t-xnaqꞌtzbꞌin Juan yol ikyjo, bꞌeꞌx i xi lipe tiꞌj Jesús. 38Ajtz meltzꞌaj Jesús kaꞌyil tiꞌjxi, xi tkaꞌyin lipcheqe tiꞌj, ex xi tqanin kye: ¿Tiꞌtzin nkyjyoꞌnch?
Jun paqx xi kytzaqꞌwin: Ay Xnaqꞌtzil. ¿Jaꞌtzin taꞌ te tja?
39Xi tqꞌmaꞌn Jesús kye: Ku kytzaja loltech.
Ex bꞌeꞌx i xi lipe kaꞌyilte jaꞌ najle Jesús. Ex tej kykanin, bꞌeꞌx i kyij ten tukꞌa tzmaxi tex qꞌij, quꞌn otaq qoqix kye; quꞌn otaq tzꞌok kyaje or te qale.
40Kyxoljo kabꞌe ichin anetziꞌn, a Andrésjo jun, a titzꞌin Simun. 41Jun paqx, xiꞌ Andrés jyolte Simun. Tetziꞌn tknet tuꞌn, xi tqꞌmaꞌn te: Ma jyet Crist quꞌn, a skꞌoꞌnxix tuꞌn Dios. 42Bꞌeꞌxsin xi kꞌleꞌn Simun tuꞌn Andrés tkꞌatz Jesús. Tetziꞌn tok kaꞌyin teꞌ tuꞌn Jesús, xi tqꞌmaꞌn te: Simun, ay tkꞌwal Jonás. Me atzin jaꞌlin k-okil nqꞌoꞌn juntl tbꞌiy, a Cefas, a ntqꞌmaꞌ, abꞌj toj qyol, mo Pegr.
Tej kytzaj ttxkoꞌn Jesús Lip ex Natanael
43Toj junxil qꞌij, kubꞌ t-ximin Jesús tuꞌn t-xiꞌ toj txꞌotxꞌ te Galiley. Antza oke tkꞌulbꞌin Lip, ex xi tqꞌmaꞌn te: Lipeka wiꞌjach.
44Antza najle te Lip toj Betsaida, axjo ttanim Andrés tukꞌa Pegr. 45Ex xiꞌ te Lip jyol Natanael. Tej tel jyet tuꞌn, xi tqꞌmaꞌn te: O jyet qeꞌ Crist quꞌn, aj tzeꞌnku kyij ttzꞌibꞌin Moisés exqetziꞌn jniꞌ yolil Tyol Dios toj Tuꞌjil Tyol: Jesús aj Nazaret tbꞌi, a tkꞌwal Jse.
46Bꞌeꞌx xi tqꞌmaꞌn Natanael te Lip: ¿Ma akupela tzꞌetz jun nmaq xjal tojjo muchꞌ tnam Nazaret?
Ex xi ttzaqꞌwin Lip: Ku tzaja wukꞌiy; k-elil tnikyꞌa te.
47Tej t-xi tkaꞌyin Jesús chꞌixtaq tpon Natanael tkꞌatz, ex ok tqꞌmaꞌn tiꞌj: Lu jun xjal lo, jun aj Israel tukꞌa tkyaqil tanmin, mina njawje tkꞌuꞌj.
48Tej tbꞌinte Natanael ikyjo, xi tqanin te Jesús kyjaluꞌn: ¿Tzeꞌntzin tten el tnikyꞌa wiꞌja?
Xi tqꞌmaꞌn Jesús te: Quꞌn ma nliꞌy tokxtaqa t-xe tqan iw, tej naꞌmtaq tok kꞌulbꞌin tuꞌn Lip.
49Xitzin ttzaqꞌwin Natanael te Jesús: Ay Xnaqꞌtzil, Tkꞌwal Dios te, ex Nmaq Kawil kye aj Israel.#Mt. 16:15-16.
50Xi ttzaqꞌwin Jesús: ¿Ma man txi tnimiꞌn noq tuꞌn t-xi nqꞌmaꞌn tey, qa o tzꞌiwliy wuꞌn t-xe tqan iw? Me tzaluꞌn ok tlaꞌbꞌila txqantl tiꞌ, a nimixixtl tzeꞌnku lo. 51Me twutzxix kxel nqꞌmaꞌn tey: Tkyaqil t-xilin kyaꞌj ktzajil nyekꞌin teꞌy, nyakuj aye t-angel Dios nchi jax ex nchi kuꞌtz nkꞌatza, ayiꞌn Tkꞌwal Ichin, noq tuꞌn tkujsit nyola.#Gen. 28:12.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy